Kon øv 1 – fri ved fod.

ØVELSE 1: FRI VED FOD

Point: 10 - Appel: 10/10 Kommando: Ikke tilladt.

Udførelse:
Føreren står på et af dommerne anvist sted Føreren står på et af dommerne anvist sted  med sin hund på plads. Efter førerens klarmelding dirigerer dommerne øvelsen. Føreren skal med sin hund på plads følge dommernes anvisninger gennem øvelsens momenter.
Hunden skal energisk og villigt følge sin fører og skal være på plads såvel under gang, løb, vendinger og opstandsninger. Hunden må gerne gå på plads bag om føreren, når denne har bevæget sig baglæns.
Det er tilladt at hunden under øvelsen går så langt fremme, at dens højre forben flugter førerens venstre/højre ben. Den må ikke gå længere tilbage, end dens snude er på højde med førerens venstre/højre ben.
Gang og løb skal være naturligt kvik og hurtig.
Bedømmelse:
Fraviger hunden under øvelsen den ovenfor beskrevne position under gang, løb, vendinger og opstandsninger, sætter den sig ikke ved opstandsninger, sætter den sig tøvende eller skævt medfører det fradrag.