Formandens årsberetning for 2013

26. Januar 2014

Årsberetning for 2013

 Endnu engang har Skovbo afdeling haft et fantastisk år! Sportsligt som klubmæssigt.

Og også i min beretning, for året 2012, som jeg fremlagde ved sidste års generalforsamling, startede jeg min beretning med at sige, at 2012 var et godt år, et år som vi ville se tilbage på med stor glæde, bla. på grund af det fantastisk gode DM som vi selv afholdte, og på grunde af de mange flotte sportslige resultater ved det selvsamme DM, hvor Skovbo afdeling havde hele 6 hunde og førere kvalificeret.

Dette overgik vi faktisk i år 2013: Hele 8 hunde og førere fra Skovbo afdeling deltog ved sidste års DM i Herning. Jeg er dybt dypt imponeret over den fantastiske træningsindsats der ydes af klubbens mange medlemmer og hundeførere. Stort tillykke til jer alle.

Skovbo afdeling er en stor afdeling, med mange medlemmer, og ikke mindst aktive medlemmer, hvilket er en af de ting der gør det til en fornøjelse at være formand og bestyrrelsesmedlem i en klub som denne.

Nogle medlemmer læser nyt fra formanden på hjemmesiden, både medlemmer af Skovbo, men så sandelig også medlemmer fra andre afdelinger i landet.

Og som det tydeligt fremgår i mange af mine klummer på hjemmesiden, er det en passion for mig, at Skovbo afdeling er en forening, en forening, hvor klubånd og godt kammeratskab samt hjælpsomheden til andre medlemmer er i højsædet, og hvor vi inden for klubbens rammer kan tilbyde forskellige former for træning, uden at det koster ekstra penge udover kontingent.  Ligesom jeg ser det som en nødvendighed i en forening, at vi alle respektere hinanden og taler pænt, til, om og med hinanden, således at atmosfæren i klubben, fortsat vil være god, og at vi også fremover vil kunne uddanne gode klub og foreningens mennesker og ikke mindst gode hundeførere, som fremadrettet kan fortsætte den succes som afdelingen har i disse år.

Vel, vel, vi kan da blive bedre i mange hensenender, og det skal vi helt sikkert også bestræbe os efter, men vi kan ikke blive bedre, hvis ikke alle medlemmer deltager i at gøre os bedre.

Og deltage kan man på mange måder, det være sig som hundefører, figurant, hjælper, kantine, instruktør på alle niveauer, rengøring, pasning af udenoms arealer, hjemmeside, eftersøgninger, og meget meget mere.

En bestyrelse kan ikke ene og alene ha en finger på pulsen med alt, og på alle steder, så det er en tvingende nødvendighed at medlemsskaren deltager og informere bestyrelsen hvis der er nye ideer, eller nye tiltag ønskes. Ingen er mere interesseret i at alle medlemmer trives i klubben end bestyrelsen, så derfor denne appel til medlemmerne.

I årets løb, har undertegnede haft mange møder med kommunen, både formelle og uformelle, og jeg kan kun sige at vi har haft et fantastisk samarbejde med kommunen. Vores hus, er som lovet malet færdigt, og marken oppe bag ved flyvepladsen kan fremover bruges til træning. Ligeledes har vi søgt om brugsret til den store lade som Gefion har til rådighed nu, men som efter sigende har opsagt lejemålet til den kommende sommer.  Mere om dette ved vi i dette år.   Så der er stadig mange spændende tiltag og endnu flere ønskes velkommen.

Vi i bestyrelsen er naturligvis glade for det gode samarbejde vi har med Køge kommune, og det er takket være dem, en sand fornøjelse at komme i, og omkring klubhuset i det daglige, i et klubhus og nogle omgivelser som vi alle skal værne om, og vi skal alle være med til at vedligeholde, holde rent og holde i orden. Så vil vi også fremover komme i et klubhus der altid er pænt og ordentligt.

I året som er gået har vi brugt mange penge og resurser på og omkring vores klubhus. Det har vi gjort, for en gang for alle komme til bunds i det hele.

Vi har brugt penge på markise, på fliser, på maling af terrasse, på slibning af gulvet samt lakering, og mere til, og alt dette vil naturligvis afspejle sig i regnskabet, men det kommer Bjørn naturligvis ind på senere i dag.

Nye medlemmer er kommet til, og nogle er rejst. Altså har også 2013 vist sig som et helt normalt år i Skovbo afdeling. Hvilket også afspejler sig i, at mange medlemmer i afdelingen har været særdeles aktive, og ser vi tilbage på hvordan det fordeler sig, kommer her nogle nøgletal for året som er gået.

Ved årets udgang talte Skovbo afdeling 114 medlemmer, hvilket er en mere end sidste år.

3 medlemmer er meldt ud, 2 medlemmer er overflyttet til anden afdeling, og 5 medlemmer er overflyttet fra andre afdelinger

Afdelingen råder ved årsskiftet over:

  • 30 Kåringshunde
  • 17 Unghunde
  • 15 Patruljehunde
  • 10 Kriminalhunde
  • 7 Vinderhunde

Derudover har vi hvalpe og hunde der pt ikke går på hold.

Dette er stort set samme antal som sidste år, hvilket vidner om en stor aktivitet og stor bredde i klubben.

Ca. 60 hunde der træner i og omkring klubben! !  Dette kan man da kun være stolt af.

Naturligvis er det ikke alle disse der træner jævnligt, og naturligvis er det ikke alle der er konkurrenceaktive, men mit skøn er, at mindst halvdelen er aktive på det ene eller andet plan, og det må jeg sige er utroligt flot, og noget vi alle kan være stolte af.

Over 200 gange har Skovbo hunde stillet op i konkurrencer og arrangementer i det forgangen år, og her har jeg medtaget Prøvekåringer, kåringer, lokale konkurrencer, officielle konkurrencer, samt natøvelser.

For at muliggøre dette har afdelingens medlemmer ligeledes været særdels aktive, dette som tilrettelæggere, overdommere, dommere, listeførere, figuranter samt hjælpere, og ikke mindre end 250 gange har et Skovbomedlem været i aktion uden hund.  Dette vidner om en kolossal interesse og hjælpsomhed fra klubbens medlemmer.

Skovbo afdeling stillede fuldt hold i områdemesterskaberne, hvilket resulterede i at vi vandt fadet, og dermed områdemesterskabet 2013.  Dette er jeg som formand meget stolt af, da jeg ikke blot ser det som en vigtig ting rent sportsligt, at vi er det bedste hold i område 6. men også at det vidner om at klubben er bredt repræsenteret i alle klasser på højt plan.

Og sidst men ikke mindst er det altid en fornøjelse at konkurrere både som hold og individuelt.

Tillykke til holdet bag denne flotte præstation.

Ud over alt dette, har afdelingens medlemmer deltaget i dommermøde, figurantuddannelse, figurantkursus, områdemøder, områdebestyrelsesmøde, div. foredrag, lydighedsopstart, lydighedstræning, stand til kulturnat, bladmøder, sektionsmøder, andre møder, lige som mange medlemmer har deltaget i opvisninger, sommerfest, maddage, årsfest, juleafslutning, børne dyreskue, dyrlægeaften, kompaskursus, samt flere eftersøgningsopgaver, og som tidligere sagt, utallige møder med Køge kommune.

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelses møder, og undertegnede har deltaget i flere hovedbestyrelsesmøder, samt til repræsentantskabsmødet.

Vi har i år 2013 fået kåret 10 hunde, og har i Skovbo en dumpe procent på 20 %

På landsplan er dumpeprocenten 29,4 og på område 6 plan er dumpe procenten 28,6.

Kun område 4, Fyn og område 7 Bornholm har 0 i dumpe procent. Område 4 på grund af at de ikke havde én eneste til kåring, og område 7 havde tre til kåring.

Alt i alt har der i 2013 på landsplan været fremstillet 119 hunde til kåring og heraf er de 28 fremstillet i område 6, og de 10 i Skovbo.

At dumpe til en prøvekåring er ikke sjovt. Dette fordi vi alle er konkurrencemennesker, og stiller op for at yde og vise det bedste vi har lært. At dumpe, eller ej bestå en kåring er slet ikke sjovt, og derfor har vi i Skovbo besluttet at skærpe prøvekåringen, hvilket jeg nævnet i min beretning ved sidste års generalforsamling, på grundlag af en dumpeprocent på 35,2 % Derfor skærpede vi prøvekåringen og bedømmelsen af denne, og det har resulteret i at vi nu beskytter medlemmerne for en ubehagelig oplevelse, og på denne måde kan give hundeføreren en sikker følelse når man stiller op til kåring. Hvilket tydeligt kan ses ved at vi næsten har halveret dumpeprocenten.

Når dette er sagt, skal vi naturligvis huske på at det er levende hunde vi har med at gøre, og ikke mindst levende mennesker, og at man naturligvis kan være nervøs og have uheldige dage, både til prøvekåring og kåring. Hverken hundene eller os mennesker er robotter, uagtet hvilken træningsmetoder eller ihærdighed vi hver især ligger i det.

Sidste år kom jeg ikke med nogen spådom om hvor mange hunde vi ville få kåret i år 2013, men jeg vil her komme med den påstand at vi i det indeværende år vil få mange og flotte kåringer. Jeg ser mange gode hunde og førere der snart er klar til kåring, og jeg ser det kæmpe arbejde der gøres på kåringsholdet og andre steder. Så jeg er meget fortrøstningsfuld, og bestyrelsen glæder sig meget til at ønske jer velkommen i unghundeklassen.

Året 2013 var også det sidste år med bladsamarbejdet PHF –nyt. Et rigtigt godt blad som vi alle har haft stor glæde af. Både som læser, men bestemt også økonomisk. Bladet startede som et betalingsblad for over 40 år siden, og de sidste mange år har det givet de 9 implicerede klubber en god og kærkommen indtægt.

Denne indtægt får vi ikke længere i samme udstrækning, hvilket vi naturligvis vil tage højde for.

Bjørn vil senere i dag komme nærmere ind på dette.

Skovbo afdeling rådede over 18 dommere, hvoraf de 13 kan dømme i alle klasser, og 4 i u/p, ud over det har vi i disse dage tre medlemmer der går på dommerkursus.

Jeg hæfter mig i særdelshed ved at 17 af de 18 dommere har været i aktion i året som er gået, dette er jeg både glad og stolt over – Og er der nogen der siger at der kun står 17 dommere på hjemmesiden, er det rigtigt, men det skyldes at en dommer er blevet overflyttet til anden afdeling.

Tidligere, på dette tidspunkt i min beretning, har jeg opsummeret de forskellige udvalgs aktiviteter. Dette vil jeg undlade i år, og lade det være op til udvalgene jævnfør paragraf 4 i indkaldelsen til denne generalforsamling. Så dette vil vi komme tilbage til ved næste punkt på dagsordenen.

Danmarksmesterskabet blev afholdt i Herning, og de havde sørget for, at hundeførerne fik en sportslig meget spændende weekend med flotte arealer, og spændende øvelser i alle tre klasser.

Aldrig før har Skovbo deltaget med så mange hundeførere. Hele 8 stk. fordelt på alle tre klasser. Det kan man da kun være stolt af  🙂  Ud over det deltog vi også med flere figuranter, og sågar dommere var kvalificeret.

Så alt i alt var 2013 vel det bedste DM i Skovbo´s historie hvad der gælder antal.

Resultaterne kender i alle, men uagtet dette vil jeg i dette forum ikke undlade at ønske Erik Goth-Eriksen tillykke med Danmarksmesterskabet i Patruljeklassen.

Danmarksmesterskabet er det ultimative i en konkurrenceforening som Skovbo. Bare det at få lov til at deltage er stort, at gå indmarch med hund er stort. Og at vinde et DM er kæmpe stort.

Vi ved alle at man ikke kommer sovende til et sådan flot resultat, der ligger mange timers træning bag, mange timers rigtig træning, så det er flid og ikke mindst dygtighed, gode arealer, og gode klubkammeraters hjælp i den daglige træning, det er ingredienserne for at et Danmarksmesterskab kan vindes. Heldigvis er det sådan at samtlige ingredienser findes i Skovbo afdeling i rigelige mængder.

Klubmesterskaberne blev igen afholdt i en god atmosfære, hvor gode tilrettelæggere, figuranter, og dommere sørgede for at alle hundeførere uanset klasse havde nogle dejlige dage.

Klubmester i de forskellige klasser blev som følger:

  •  Kåringsklassen:             Christian Mønster med Mamba von der Burgstaette
  • Unghundeklassen:        Lone Pridal med Amager's Cassi
  • Patruljeklassen:              Søren Bjeverskov med Amager's Yacob
  • Kriminalklassen:            Henrik Frederiksen med Amage'rs Ulrik
  • Vinderklassen:                 Sten Holst-Christensen med Amager's Unni

Årsfesten blev igen et tilløbsstykke, og det blev igen en dejlig fest, hvor alle præmietagere fik overrakt pokaler for deres flotte indsats i årets løb.  Der var god mad, dejlig musik, og ikke mindst god stemning blandt medlemmerne, og det glæder mig overordentligt meget. Specielt glæder det mig at så mange helt nye medlemmer deltog i festlighederne. Lad dette fortsætte i fremtiden.

Jeg vil afslutte min beretning med at berører lidt af det jeg har skrevet i mine nyhedsbreve i året der er gået, og som jeg også startede min beretning med.

Dette gør jeg fordi jeg ser det som yderst vigtigt, og hvis vi fortsat skal være i toppen af Dansk Politihundeforening! og samtidig ha en god og hyggelig klub at komme i i dagligdagen, så er hjælpsomhed og kammeratskab nøgleordene, og som nogen har bemærket har jeg ved flere anledninger skrevet meget om foreningsånd, om hjælpsomhed, betalingsfiguranter og om egoisme! -  og dette vil jeg afslutte denne beretning med også.

Naturligvis på den positive måde, da jeg er af den opfattelse at uden en positiv formand, uden en positiv bestyrelse, og uden en positiv medlemsskare i det daglige, så er det umuligt at have en klub som Skovbo.

Foreningskulturen er bygget på hjælpsomhed og frivillighed, og dette har Skovbo ind til videre holdt fast i, og er også lykkedes med, men skal det fortsætte må alle være med. Dette kan og skal ikke gøres af bestyrelsen alene.

Mange steder er brugerbetaling kommet for at blive.

Dette er ikke godt som jeg ser det.     Det er ødelæggende for en frivillig forening, og det gør både medlemmer og bestyrelse dovne og egoistiske.

Men når dette er sagt, må vi se i øjnene, at mange mennesker er hårdt spændt op i dagligdagen, med job, børn, samt andre ting, og mange har op til flere fritidsinteresser, eller for den sags skyld, flere forskellige steder/klubber at træne deres hund i, hvilket naturligvis går ud over engagement i F.eks. vores afdeling.    -  Anderledes kan dette ikke være.

Men så må man altså også regne med at der sker fornyelse og forandring i klubben, som man ikke lige har været med til at sætte sit fingeraftryk på.

Alle vil gerne ha fornyelse men få ønsker forandring.

Det er næsten som at være flyttet hjemmefra som ung, og så forlange at ens ungdomsværelse til stadighed står stand bay, og i samme forfatning som da man forlod det!

Vi kan, og vil ikke please medlemmer der år efter år kun kommer for at få, og for at nyde, og kun stille op i konkurrencer som hundefører.

Alle ved, at det kræver mindst 2 gange som hjælper, hver gang man stiller som hundefører.

Lad os dog hellere allesammen bakke op omkring klubben, træne sammen med dem man svinger med, og i fællesskab sørge for at andre søger mod Skovbo med deres viden, i samme grad der søges væk for at finde viden, da Input udefra er en nødvendighed og derfor altid velkommen.

Købekulturen, betalingskulturen,  ja vi kan vel kalde det forretningskulturen har desværre vundet i mange andre steder, dette har jeg i tidligere beretninger sagt ikke vil ske i Skovbo så længe jeg er formand!     -  Og det løfte har jeg overholdt!

Og jeg siger det gerne igen som det sidste i denne beretning:

Lad ikke forretningskulturen ødelægge foreningskulturen!  ! Så bliver vi en fattig forening, fattig på sammenhold, og fattig på klubånd, og fattig på medlemmer der ønsker at yde en indsats.

Hermed er årets beretning afsagt, og jeg skulle mene at jeg med denne beretning har været omkring det meste af hvad der er sket i Skovbo afdeling i året som er gået, og jeg vil gerne endnu engang takke alle medlemmerne for året der er gået, ønske jer alle tillykke med de mange flotte resultater, og håber i alle vil få et helt fantastisk år.

Glæd jer over dagligdagen, den daglige træning, og husk at du altid får den bedste hund med hjem.

Tak

Sten Holst-Christensen