Referat fra Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2014.

Til stede:
Sten Holst-Christensen, Finn Benny Andersen, Rene Lindhardt, Jytte Pedersen,  Jens Andreasen Jackie Jensen og Bjørn Høyer.

Godkendelse af referat fra forrige møde.
Referatet blev godkendt, med følgende rettelser:

  1. René Lindhardt havde også kvalificeret sig til debutantkonkurrencen, og han deltog.
  2. Dato for PHF-mesterskabet er: 12.april 2014.
  3. Hyggeaften med bestyrelse og lodsejere er flyttet til søndag d. 9. februar 2014 kl. 12.00

Pokaler.
Bestyrelsen har modtaget tilbud om Fruergaard’s ærespræmie. Der er ikke tilknyttet specielle krav til den, så det er en pokal bestyrelsen selv kan uddele. Det blev besluttet at sige ja - tak. Formanden kontakter.

Trænings weekend.
2., 3. og 4. maj 2014 vil Skovbo sammen med Nykøbing F. afholde en trænings weekend i Corselitze.

Der er plads til 20 HF fra Nykøbing F. og 20 HF fra Skovbo. Instruktører er på plads, og prisen er kun: kr. 600,-

Tilmelding skal foregå på den nye hjemmeside, og man er først tilmeldt når der er betalt.

Områdebestyrelsesmøde
Der kommer indkaldelse fra områdeleder til formanden, og herefter skal bestyrelsen sætte sig sammen og vælge det konkurrencer vi ønsker til Skovbo – finde tilrettelæggere og overdommere.

Når det er sket sendes ”ønskelisten” på mail til områdelederen.

Generalforsamling.
Vi gennemgik og blev enige om bestyrelsens oplæg til den fremtidige bestyrelse.

16.januar 2014

Bjørn Høyer