Referat fra 1. bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. februar 2014

Tilstede: Jytte Pedersen, Finn Benny Andersen, René Lindhardt, Bjørn Høyer, Jackie Jensen, Annitha Johansson og Lone Pridal (referent)

René meddeler at han træder ud af bestyrelsen af personlige årsager, med øjeblikkelig virkning. Annitha er første suppleant og træder ind i bestyrelsen i stedet.

 Referat fra sidste bestyrelsesmøde:
Ingen bemærkninger.

Referat fra generalforsamlingen:
Finn vil gerne have pointeret at det var en fejl, da der blev sagt at han ikke modtog genvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og diverse udvalg:
Formand:                                 Jackie Jensen
Kasserer:                                  Bjørn Høyer
Sekretær:                                 Lone Pridal
Bestyrelses medlem:       Jytte Pedersen
Bestyrelsesmedlem:        Annitha Johansson
Suppleant:                              Finn Benny Andersen

Husudvalg:                            René Lindhardt og Lennart Kahr
Kantine:                                   Jytte Pedersen
Rengøring af klubhus:    Camilla Johansen
Prøvekåring:                         Keld Andersen og Erik Goth-Eriksen
Bidetræning:                        Torben Alrik, Steen Pedersen, Robert Kahr, René Lindhardt
Bladudvalg:                          Lisbeth Cornelius og Karen Olsen (lokal fotograf/journalist)
Hjemmeside og IT:            Lone Pridal og Christian Mønster
Forbindelse til kommune: Jackie Jensen
Arealer:                                    Sten Holst-Christensen (nord for motorvej), Finn Benny Andersen
(syd for motorvej) og Jackie Jensen
Fest:                                            Jytte Pedersen
Lotteri:                                      Annitha Johansson
Arrangementer/foredrag etc: Jackie Jensen
Figurant uddanner:          Keld Andersen. Jackie Jensen og Lone Pridal er medhjælpere
Pokaler:                                  Jackie Jensen
Lydighedshold:                   Finn Benny Andersen og Karsten Staanum
Træning:                                  Lone Pridal og Mogens Fruergaard (kåringstræning sammen med Torben                                      Larsen, Leif Birlie Eriksen og Jackie Jensen)
Tilmeldingsmand:           Erik Goth-Eriksen
Profiltøj:                                 Annitha Johansson og Jackie Jensen

Prøvekåring m.m.:
Vi satser på at der laves minimum 2 standpunktsprøver om foråret og to om efteråret. Standpunktsprøven er indgang til en prøvekåring.

Ændring af formand diverse steder:

 • hovedforeningen (Bjørn er ansvarlig)
 • bladet (Bjørn kontakter Lisbeth)
 • klubber på Pilebækgård (Jackie skriver til dem)
 • kommunen (Jackie skriver til Niels Nieman)

 

Aktiviteter i foråret:

 • Område bestyrelsesmøde 26/2 kl 19 i Hedehusene (Hedehuset, Hovedgaden 371B)
 • Områdemøde den 5/3 kl 19 i Birkerød (Glassalen i Birkerød idrætscenter, Bistrupvej 1)
 • Træningsweekend: Sten Holst-Christensen og René Lindhardt er ansvarlige
 • Udtagelse til områdemesterskabet/PHF mesterskabet:
  • 23/2 P-klassen tilrettelægger: Peter Christensen
  • 1/3 U-klassen tilrettelægger: Jens Andreasen
  • 2/3 K/V-klassen Mogens Fruergaard er ansvarlig
 • PHF mesterskabet nr 3 og 4 fra den 1/3 deltager
 • Oprykning i K-klassen 26/4 tilrettelægger Sten Holst-Christensen

 

Aktiviteter i efteråret:

 • P-udtagelsen – Skovbo lægger billet ind
 • K-udtagelsen – Skovbo lægger ikke billet ind
 • V-udtagelsen – Skovbo lægger billet ind
 • U2 – Skovbo lægger billet ind
 • Årsfest den 29/11 (Gørslev forsamlingshus er reserveret)

 

Hjemmesiden:
Der indkaldes til et møde mellem Christian Mønster og bestyrelsen

 

Lydighedshold:

 • Starter op 17+20/3.
 • Annoncering i 5 blade fra Herfølge til Greve til Midtsjælland, pris ca. 5000 kr
 • Instruktører:
  • Pilebækgård: Karsten Staanum/Karen Olsen, Malene Asmussen er føl
  • Borup: Jackie Jensen/Annitha Johasson
  • Køge: Leif Andersen/Lisbeth Cornelius
  • Afslutning den 12/6 (torsdag)
  • Søren Bjeverskov + en dyrlæge kontaktes for at aftale tid til foredrag (Finn er ansvarlig)
  • Tåstrup hundesvømning kontaktes for at aftale et tidspunkt (Annitha er ansvarlig)
  • Instruktørerne indkaldes 1-2 uger før start til information (Finn er ansvarlig)

 

Diverse:

 • Klubhuset er udlånt den 4/4 kl 7-15
 • Nøgler til kontoret (bestyrelsen + områdelederen)
 • Møde med lodsejere den 9/2: 10 er inviteret, tilsagn fra 2, afbud fra 5. Vi prøver at finde en anden dato (Finn er ansvarlig)
 • Vi har fået koteletten et år mere (mandag + onsdage kl 9- solnedgang men senest kl 17 og lørdag kl. 9-12