Referat fra 2. bestyrelsesmøde

Dansk Politihunde Forening, Skovbo Afdeling.

 Referat fra bestyrelsesmødet den 11. februar 2014

Tilstede:
Jytte Pedersen, Finn Benny Andersen, Bjørn Høyer, Jackie Jensen, Annitha Johansson og Lone Pridal (referent)

Referat fra sidste bestyrelsesmøde:
Blev sendt rundt til alle bestyrelsesmedlemmer og godkendt før det blev offentliggjort.

Diverse udvalg (ansvarlig person er fremhævet med kursiv):
Husudvalg:                                    René Lindhardt og Lennart Kahr
Kantine:                                           Jytte Pedersen
Rengøring af klubhus:           Camilla Johansson
Prøvekåring:                                Keld Andersen og Erik Goth-Eriksen
Bidetræning:                                Torben Alrik, Steen Pedersen, Robert Kahr, René Lindhardt
Bladudvalg:                                  Lisbeth Cornelius og Karen Olsen (lokal fotograf/journalist)
Hjemmeside og IT:                    Lone Pridal og Christian Mønster
Forbindelse til kommune:  Jackie Jensen
Arealer:                                           Finn Benny Andersen, Jackie Jensen er back-up
Fest:                                                  Jytte Pedersen
Lotteri:                                            Annitha Johansson
Arrangementer/foredrag etc: Jackie Jensen
Figurant uddanner:                Keld Andersen. Jackie Jensen og Lone Pridal er medhjælpere
Pokaler:                                        Jackie Jensen
Lydighedshold:                         Finn Benny Andersen og Karsten Staanum
Træning:                                        Lone Pridal og Mogens Fruergaard (kåringstræning sammen
med Torben Larsen, Leif Birlie Eriksen og Jackie Jensen)
Tilmeldingsmand:                  Erik Goth-Eriksen
Profiltøj:                                       Annitha Johansson og Jackie Jensen

Repræsentanter fra bestyrelsen tager en samtale med hvert udvalg:

 • Husudvalg: Jackie/Finn (Jackie indkalder)
 • Rengøring af klubhus: Jackie (Jackie indkalder)
 • Prøvekåring: Jackie/Lone (Lone indkalder)
 • Bidetræning: Annitha/Lone (Annitha indkalder)
 • Bladudvalg: Jackie (Jackie indkalder)
 • Hjemmesiden: hele bestyrelsen (Lone spørger Christian om han kan næste tirsdag kl. 1730)
 • Figurantuddanner: Lone/Jackie (Lone indkalder)

Håndbog for bestyrelsesarbejdet:

 • Laves hen ad vejen
 • Der oprettes en side på hjemmesiden, som kun bestyrelsen har adgang til asap (Lone kontakter Christian)

Deltagere til områdebestyrelsesmødet 26/2:

 • Jackie
 • Bjørn
 • Jytte
 • Lone

 Maddag:
Den 11/3 laver Finn mad (Frikadeller og stuvet hvidkål) (Lone får det oprettet på hjemmesiden).

Hjemmesiden:
Jackie og René oprettes som deltagere på dommermødet (Lone)

Natøvelse i Holbæk:
Der sættes en reminder på hjemmesiden om nogen vil deltage. For PKV hunde. (Lone)

Klubmesterskaber:

 • Kåring og Vinderklassen 25/10
 • Unghundeklassen 26/10
 • Patruljeklassen 9/11
 • Kriminalklassen 8/11

Lydighedshold efterår:

 • Starter op 18+21/8.
 • Afslutning den 1/11

 Diverse:
Torben Nielsen bliver tilrettelægger på Kriminal oprykningen den 26/4 i stedet for Sten Holst-Christensen.