Ekstraordinær generalforsamling – referat

Ekstraordinær Generalforsamling d. 24.august 2014.

Der var fremmødt 39 stemmeberettigede medlemmer.

Finn Benny Andersen bød velkommen og orienterede kort om årsagen til den ekstraordinære generalforsamling. Der var sket følgende:

René Lindhardt måtte allerede ved første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling af personlige årsager sige fra. Han blev erstattet af Annitha Johansson.

Lone Pridal måtte af helbredsgrunde sige fra i løbet af foråret, og blev erstattet af Finn Benny Andersen.

30 juni meddelte Jackie Jensen at han grundet øget arbejdspres ikke længere så sig i stand til at varetage jobbet som formand.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3. Valg af formand.
  4. Valg af 2 suppleanter.
  5. Eventuelt.

 

 

Ad. 1              Keld Andersen blev enstemmigt valgt og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt og beslutnings dygtig. Bjørn Høyer blev valgt som referent.

Ad. 2              Torben Alrik og Jens Andreasen blev valgt som stemmetællere.

Ad. 3              Bestyrelsen foreslog Sten Holst-Christensen, og han blev enstemmigt valgt.

Ad. 4              Bestyrelsen foreslog som 1. suppleant Peter Christensen, og han blev enstemmigt valgt.

                      Bestyrelsen foreslog som 2. suppleant Torben Nielsen, og også han blev enstemmigt valgt.

Ad. 5              Finn Benny Andersen takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer for den indsats de havde gjort for foreningen.

                      Herefter takkede Benny for god ro og orden.