Figurant træning

Den 11. jan. 2015 har området arrangeret figuranttræning af øv. 11 figuranter

Til dette skal der bruges et antal hunde, så derfor beder vi de af vores medlemmer der har tid og lyst til dette om at tilmelde sig.

Henvendelse skal ske til områdelederen Eva Pedersen

program for bidfiguranttræningsdagen den 11. januar 2015:

Alle 20 tilmeldte figuranter mødes kl. 09.00 i Taastrup PH’s klubhus, Højvangsvej 19, 2640 Hedehusene til morgenmad betalt af området.

Under morgenmaden vil der være lidt info, en præsentation af hver enkelt figurant, en gennemgang af øv. 11 jf. figurantuddannelse - kursusmateriale side 23 og 24 (findes på www.danskpolitihundeforening.dk under downloads) samt lidt teori ved Torben Petersen.

Kl. 10.30 møder hundeførere med kårede hunde, hvilke er:

Lars Rishøj
Julie Sørensen
Michael Diemar
Bent Hougesen
John Nielsen
Karsten Staanum

SAMT de ukårede hunde, der kan tage et modløb i ærme på ca. 50 meter og modtage stokkeslag.

De allerede godkendte øv. 11 figuranter (5 stk) træner modtagelser/stop, hvorefter vi deler figuranterne i 2 grupper, hvor de allerede uddannede figuranter fungerer som tovholdere og alle figuranter træner modtagelser på det niveau man er kommet til.

Der kan købes frokost i Taastrups klubhus - rygtet vil at de tænder grillen eller man kan medbringe madpakke. Frokost indtages løbende - der er ingen decideret pause.

Kl. 13.00 møder de resterende ukårede hunde. Tilmeldt er udover ovennævnte:

Maria Koldenborg
Søren Rydahl
Leif Pedersen
Lisbeth Grum-Schwensen
Hans Hjelmar
Isabella Krabek
Lene Larsen
Stefan Molzen
Søren Juul(?)
Camilla Mønster
Sune Christensen
Jan Hansen
Gitte Olsen
Pauline Betts
Leopold Asmussen

Her trænes bl.a. flugt i ærme, modtagelser i styr på kort afstand og hvad hund og hundefører ellers er kommet til.

I løbet af eftermiddagen serveres kage betalt af området til alle figuranter og hundeførere.

Kl. 15.00 mødes alle figuranterne til ca. en halv times evaluering i klubhuset.
Figuranter skal sørge for at medbringe beskyttelsesudstyr, ærme, styr og slagstok. (evt. fra afdelingen)
Hundeførere med hvalpe medbringer selv skind, ligesom hundeførere med specielle behov selv medbringer udstyr dertil.

Jeg ser frem til en meget lærerig dag med godt samvær på tværs af afdelingerne. Tilskuere er selvfølgelig velkomne:-)

Mvh Eva Pedersen, områdeleder