Årsberetning for 2014

 Årsberetningen bliver i år, sammenlignet med tidligere år, noget amputeret, da undertegnede kun har været formand fra d. 24. august 2014.

Hvad der skete før dette kan jeg af gode grunde ikke refererer fra, men blot henholde mig til hjemmesiden, hvor der i øvrigt er en fantastisk historik og hvor alle medlemmer kan se hvad der er sket i Skovbo afdeling i det forgangne år

 Skovbo afdeling har haft et godt år - sportsligt !

Og endnu engang markerede Skovbo afdeling sig ved DM og havde hele 6 hunde og førere som havde kvalificeret sig.

Ligesom Skovbo også stillede med dommere og figuranter.

Dette vidner om et højt sportsligt niveau samt flid og dygtighed hos medlemmerne.

Man fristes næsten til at sige: Det manglede da bare ! ! og hvad mener jeg så med det ?

Jo, med det mener jeg, at med de faciliteter, de arealer, de klubkammerater, med så store og gode kompetencer, ja da kan det da næsten ikke undgås at der kommer hundeførere med til DM fra Skovbo.

Men bliver der sat pris på alt det i dagligdagen? Tja, nogle gør nok, og andre mener sikkert: at det er da meget naturligt at vi har alt og kan tilbyde alt, for vi betaler jo hele 50 kr. om måneden for at benytte det opvarmede, og i øvrigt altid pæne og rengjorte klubhus 24/7, have arealer så som spormarker, samt skov, have div. træningsudstyr, så som ærmer, bidestyr, boldmaskine etc.

have dygtige klubkammerater der altid er villige til at lære fra sig og have mulighed for at gå på lydighedshold, kåringshold, unghundehold, bidetræning, figurantkursus, dommerkursus, instruktørkursus, foredragsaftener, sociale arrangementer mm… og alt dette naturligvis inkl. de 600 kr. det koster om året at være medlem i Skovbo.

Så -- Ja, jeg mener faktisk helt bestemt at medlemmer i Skovbo afdeling har langt større mulighed for at opnå resultater med sin hund, sammenlignet med andre afdelinger.

Ved sidste års generalforsamling blev der varslet kontingent stigning, primært pga. af at vi ville få væsentligt mindre i bladpenge, i og med PHF nyt blev nedlagt, men også for at følge med prisstigninger generelt.

Denne stigning vil blive fremlagt af Bjørn når vi kommer dertil, men for at der ikke skal være nogen tvivl, så er det vigtigt for den sidende bestyrelse at vi ikke bruger af klubbens likvider i den daglige drift, ligesom det er vigtigt for os, at en evt. ny bestyrelse og ny kasserer næste år, ikke skal stå med den udfordring det naturligt er, at foreslå kontingent stigning.

Der blev som tidligere nævnt, afholdt en ekstraordinær generalforsamling d. 24. august, grundet at den daværende formand trak sig fra posten.

Ud over at formanden trak sig, havde to bestyrelsesmedlemmer trukket sig tidligere, så den resterende bestyrelse så sig nødsaget til at indkalde til og afholde en ekstraordinær generalforsamling.

Denne forløb efter reglerne og i god ro og orden, og en ny bestyrelse kom på plads. Denne bestyrelse har afviklet afdelingens 40 års jubilæum hvor alle afdelinger blev indbudt via medlemsbladet, ligesom kommunen, lodsejere og omkring liggende klubber blev indbudt.

Det var en festlig dag, hvor det blev til et gensyn med mange nye som gamle hundevenner., og hvor Sjællands politiorkester igen underholdt med dejlig musik, til glæde for medlemmerne og de mange gæster.

Mange fine gaver fik vi også, og det vil jeg gerne på Skovbo afdelings vegne takke mange gange for.

På selve jubilæumsdagen afholdte vi en medlemsaften med hyggeligt samvær god mad og drikke. Også dette forløb i en dejlig tone.

Jeg har i alle mine tidligere beretninger været inde på at det er vigtigt at medlemmerne taler pænt til og ikke mindst om hinanden, og dette punkt vil jeg da heller ikke undlade i år.

I år vil jeg blot sige, at dette vist ikke kan gentages nok !

Vi har her på Pilebækgård i årets løb fået nye naboer, idet DCH er flyttet ind i Gefions gamle lokaler. DCH er blevet tildelt træningsområde vest for flyvepladsen hvor de nu har lydighedsbane.

Flyvepladsen er og bliver Pingvinens ( flyveklubben ) og hvorvidt DCH benytter sig af flyvepladsen eller ej, kan og vil jeg ikke svare på, men blot henvise til at vi i PH har fået brugsret til flyvepladsen af Pingvinen når de ikke selv benytter den. Så for vores vedkommende er der ingen ændringer sket.

Vi i bestyrelsen er glade for det gode samarbejde vi har med Køge kommune, og det er da også kommunen der har fældet de to træer i haven, samt beskåret kastanjetræet i gården. Vi skal nok forvente at det ene af de tor store træer der står tæt sammen i haven må lade livet i løbet af året, da det ikke er i god forfatning.

Skovkøbing , eller Cortzelitze ? ja kært barn har mange navne, men den afholdte træningsweekend i samarbejde med Nykøbing PH var en rungende succes. Vi havde fantastiske arealer, dygtige engagerede trænere fra Nykøbing, fra Frederiksværk, fra Nyborg og fra Skovbo. Deltagerne har rost det, og de trænere der var til stede sidste år, har stort set alle sagt at de gerne stiller op igen. Så det bliver spændende at se om interessen er lige så stor i år, og at der således bliver et Skovkøbing igen.

Nye medlemmer er kommet til, og nogle er rejst. Altså har også 2014 vist sig som et helt normalt år i Skovbo afdeling. Hvilket også afspejler sig i, at mange medlemmer i afdelingen har været særdeles aktive, og ser vi tilbage på hvordan det fordeler sig, kommer her nogle nøgletal for året som er gået.

Ved årets udgang talte Skovbo afdeling 110 medlemmer

Afdelingen er i år repræsenteret i alle klasser, og endda meget flot repræsenteret i den store klasse, Vinderklassen, dette er utroligt flot, og der bliver kamp til stregen ved årets udtagelse er jeg sikker på.

107 gange har Skovbo hunde stillet op i konkurrencer og arrangementer i det forgangen år, og her har jeg medtaget Prøvekåringer, kåringer, lokale konkurrencer, officielle konkurrencer, samt natøvelser.

For at muliggøre dette har afdelingens medlemmer ligeledes været særdels aktive, dette som tilrettelæggere, overdommere, dommere, listeførere, figuranter samt hjælpere, og ikke mindre end 145 gange har et Skovbomedlem været i aktion uden hund. Dette vidner om interesse og hjælpsomhed fra klubbens medlemmer.

Skovbo afdeling stillede fuldt hold i områdemesterskaberne, og faktisk havde vi hele 4 hunde med i finalen.

Områdefadet, og dermed områdemesterskabet 2014 vandt vi desværre ikke.

Ud over alt dette, har afdelingens medlemmer deltaget i dommermøde, figurantuddannelse, figurantkursus, områdemøder, områdebestyrelsesmøde, div. foredrag, lydighedsopstart, lydighedstræning, stand til kulturnat, bladmøder, sektionsmøder, andre møder, lige som mange medlemmer har deltaget i opvisninger, sommerfest, maddage, årsfest, juleafslutning, Børne dyreskue, dyrlægeaften, foredrag, samt flere eftersøgningsopgaver, og som tidligere sagt, utallige møder med Køge kommune.

Bestyrelsen, eller skulle jeg sige bestyrelserne har afholdt X antal bestyrelses møder, og undertegnede har deltaget i flere hovedbestyrelsesmøder, samt til repræsentantskabsmødet.

Vi har i år 2014 fået kåret 4 hunde, og dumpe procenten vil jeg undlade at kommentere da den er et godt stykke over 50

Når dette er sagt, skal vi naturligvis huske på at det er levende hunde vi har med at gøre, og ikke mindst levende mennesker, og at man naturligvis kan være nervøs og have uheldige dage, både til prøvekåring og kåring. Hverken hundene eller os mennesker er robotter, uagtet hvilken træningsmetoder eller ihærdighed vi hver især ligger i det.

Tidligere, på dette tidspunkt i min beretning, har jeg opsummeret de forskellige udvalgs aktiviteter. Dette vil jeg også gøre i år, dog lidt mindre detaljeret, og syntes forsamlingen at der er noget der mangler fra det ene eller andet udvalg, er det jo bare at spørge.

Kantineudvalget ved Jytte, kører af sig selv og her er ingen ændringer sket,

husudvalget har afholde et par husdage, og vi har udvidet haven og hegnet den lille skov ind, ligesom vi har fået hegn op på de tomme byggegrund, som nu må betegnes som vores areal.

Kåringsudvalget ved Mogens har været særdeles flittige, og mange hunde har været igennem systemet.

Lydighedsudvalget ved Finn Benny har fungeret godt, med nye trænere på nogle pladser, dog har tilmeldingen svigtet.

Figurantuddannelsen er gennemført med Henrik som torveholder til alle deltageres tilfredshed, og nye figuranter er klar til at tørne ud for Skovbo afdeling.

Skovbo afdeling har også haft medlemmer afsted til bidetræning, øv. 11 fig. Kursus, og ikke mindst instruktørkursus i område regi. Et rigtigt godt tiltag, som alle har taget godt imod.

Hjemmesiden er flittigt benyttet, og altid godt opdateret af Christian, ligesom vores redaktør Lisbeth kæmper for at få så meget stof i bladet som det er hende muligt, og Lisbeth ønsker virkelig medlemmernes historier tilsendt, således vi kan få et attraktivt og godt blad, med en masse nyttigt læsestof.

Rengøringen af klubhuset har vel aldrig været på et højre niveau end tilfældet er nu. Camilla sætter en ære i at vores klubhus fremstår flot, rent og indbydende. Dette skal vi alle værdsætte og hjælpe til med. Således at vores klubhus til stadighed vil være et godt og rart sted at opholde sig.

Er der udvalgsformænd der har noget at tilføje, er de naturligvis velkommen til dette.

Ligesom der naturligvis kan stilles spørgsmål når beretningen ar afsagt

Klubmesterskaberne blev igen afholdt i en god atmosfære, hvor gode tilrettelæggere, figuranter, og dommere sørgede for at alle hundeførere uanset klasse havde nogle dejlige dage.

Klubmester i de forskellige klasser blev som følger:

Kåringsklassen: Karsten Staanum med Nixon vd. Burgstaette

Unghundeklassen: Jens Andresen med Amagers Helga

Patruljeklassen: Annitha Johanneson med Hulgårds Boa

Kriminalklassen: Keld Andersen med Asser von  Lahnblick

Vinderklassen: Linda Kristensen med Degns Quincy

Jeg vil afslutte min beretning med at berører og understrege lidt af det jeg har været inde på tidligere, nemlig at det er vigtigt for en forening at medlemmerne taler pænt til og ikke mindst OM hinanden.

Har man ikke noget pænt at sige om andre, - så opfind ikke noget, - men hold hellere kæft !

Det er altså ikke altid at den historie man hører først, der er den rigtige, eller den der råber højest har ret.

Jeg håber for Skovbo afdelings skyld, at det er hundetræningen, og hundesagen der fremover vil være i centrum, og at samtaler og meningsudvekslinger vil være hunderelateret, således at Skovbo afdeling fortsat kan markere sig på Danmarkskortet som en stor og god afdeling, hvor det er hundene der skriver overskrifterne, og hvor historierne bygger på vores fantastiske program og på virkeligheden.

Således at Skovbo afdeling også fremover vil være en markant afdeling som bliver rigt repræsenteret ved årets DM.

Hermed er årets beretning afsagt, og jeg skulle mene at jeg med denne beretning har været omkring meget af hvad der er sket i Skovbo afdeling i året som er gået, og jeg vil gerne ønske jer alle tillykke med de mange flotte resultater, og håber i alle vil få et helt fantastisk år.

Glæd jer over dagligdagen, den daglige træning, og husk at du altid får den bedste hund med hjem.