Referat bestyrelsesmøde

Bestyrelses møde d. 09-02-2015 referat

Fremmødt:

Sten, Finn, Jytte Annitha, Christian

(Annitha måtte desværre forlade mødet, lige inden start)

 

Sten byder velkommen til den nye & gamle medlemmer.

Dagsorden blev som følger:

Grundet Annitha’s afbud blev det vedtaget at alle Økonomiske punkter måtte vente til næste møde

1. Ansvarsområder

 • Leopold kontaktes vedr. græsklipper sammen med Johnny, som backup havemand
 • Marketing, P.W. Bonde
 • Festudvalg, Sten, Jytte, Theo, Per
 • Dørlås, Finn Andersen, undersøger dør for lettere adgang, nyt låsesystem undersøges budget max. 10.000, Christian undersøger med James
 • Regnskab for kantine separeres fra afdeling
 • Husudvalg, Christian Mønster tilføjes
 • Nyt tema til hjemmesiden, Christian & Sten finder på noget.
 1. Lokal konkurrence d. 22-02
 • Keld Andersen, Tilrettelægger
 1. Træningsweekend
 • Træningsweekend kan blive arrangeret lokalt for skovbo medlemmer i samme weekend som den nu aflyste Corselitze lejer. Finn Andersen vil gerne arrangere med hjælp. Forhånds tilmelding laves snarest, ide’en er en lokal weekend for skovbo hunde, for der hjælpes på tværs af alle klasser, træning fredag-aften/lørdag/søndag med social spisning lørdag aften, samt udefra kommende instruktører deltager antal skal være ca. 15 hunde

4.   Kåringstræning / Unghundetræning

 • Kårings træning, Keld Andersen, Keld har 100% opbakning fra bestyrelsen til alle dispositioner, samt indkalder de ressourcer han måtte have brug for.
 • Unghunde træning, Mogens Fruergaard & Henrik Frederiksen

       5.   Lydigheds Hold

 • Lydighedshold opstart, Virker fint med Lisbeth som koordinator samt markedsføring, der er allerede godt gang i indskrivningen.
 • Nyt Hold i Hårlev med Jimmi Koldenborg & Thomas Larsen
 • Hold i Ølby ved Lisbeth Cornelius & ?!
 • Hold i Borup Christian Mønster & Camilla Johansson
 • Hold Pilebækgår Karen Olsen & ?!

6. Bank

 • Overdragelse sker fredag d 14-02  til Annitha Johansson, forslag fra bank modtages vedr. anbringelsen af foreningens midler.

Referent: Christian mønster

Næste møde planlægges til først i marts.

Skriv et svar