Referat bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015

Deltagere :          Sten, Annitha, Christian, Jytte, Finn og Martin

Fraværende:        Peter

Sten bød Martin velkommen i bestyrelsen.

Pkt. 1     Træningslejr - Cortzelitse.

På trods af tidligere afmelding fra René Lindhart, besluttede bestyrelsen at deltage i arrangementet, og lægger herefter invitationen på hjemmesiden.

Det blev besluttet, at tilmeldingen kun kan ske via hjemmesiden.

Pkt. 2     Børnedag i Køge kommune.

Dagen vil blive afholdt som tidligere

Pkt. 3     Sommerfest / -konkurrence.

Afholdes den 13. juni.

Pkt. 4     Klubmesterskaber 2015

U-kl. - 24. okt. - tilrettelægger Annitha Johannesson

U-kåret & P-kl. - 31. okt. - tilrettelægger Christian Mønster

K+V kl. 7. nov. - tilrettelægger - Finn Andersen

Pkt. 5     Hjemmesiden

Der arbejdes på forbedringer

Pkt. 6     Bank

Der pågår forhandlinger om bankskifte

Pkt. 7     Dommeruddannelse

Finn Andersen er tilmeldt dommeruddannelse

Pkt. 8     Kantine

Der udarbejdes ny strategi  for at sikre korrekte indbetalinger

 

Pkt. 9     Kontingent

28 medlemmer har endnu ikke betalt, der rykkes. 6 medlemmer har meldt sig ud.

Pkt. 10   Træning

FA orienterede om kårings- og unghunde træningen samt den kommende opstart af lydighedsholdene.

 

Finn Andersen

Skriv et svar