OBS OBS ny dato for Generalforsamling 2016

Dansk Politihundeforening Skovbo afdeling

Der indkaldes herved til
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes

Den 31. jan. 2016 kl. 14:00
I klubhuset

Dagsorden

Pkt. 1 : Valg af dirigent

Pkt. 2 : Valg af 2 stemmetællere

Pkt. 3 : Formandens beretning

Pkt. 4 : Kassereren forelægger det reviderede regnskab til

godkendelse

Pkt. 5 : indkomne forslag

Forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før

generalforsamlingen

Pkt. 6 : Valg af bestyrelse og suppleanter

Pkt. 7 : Valg af revisor og suppleant

Pkt. 8 : Eventuelt

P.b.v.
Finn Andersen

Dansk Politihundeforening Skovbo afdeling
Formand : Finn Andersen, Bredeløkkevej 13, 4660 St. Heddinge
Mobil : +45 4020 3220 - E-mail : sufi@mail.dk

Skriv et svar