Nytårs hilsen fra formanden

Jeg har lyst til, her ved årets udgang at sende en hilsen til klubbens medlemmer, og i den forbindelse knytte et par bemærkninger til året der snart er gået, ikke fordi jeg tror jeg kan bidrage med noget der ikke er kendt i forvejen, men mere nogle betragtninger fra en ikke ”folkevalgt” formand.

Jeg, og jeg tror heller ikke andre i bestyrelsen havde ventet, at Sten  forlod bestyrelsen i april, og som jeg udtrykte det i maj var det trist at skulle undvære hans erfaring og overblik i en  bestyrelse hvor resten har så få års erfaring og indblik i PH som tilfældet er.

Jeg lod mig på bestyrelsesmødet den 27. april overtale af den øvrige bestyrelse og Sten i enighed til at varetage posten som formand frem til den kommende generalforsamling således at vi undgik en ekstraordinær generalforsamling, jeg er i dag i tvivl om det var det rigtige.

I bestyrelsen har vi bestræbt os på at gøre vort bedste for at få foreningen så godt som muligt igennem 2015, vi har heldigvis haft mulighed for at trække på erfarne kompetente medlemmer når vi har haft behov, og uden at nævne navne vil jeg gerne her takke for den hjælp og vejledning vi har fået fra flere sider, således at foreningen er kommet nogenlunde ”uskadt” igennem 2015.

Vi har en god forening bestående af en mange medlemmer der har været klar til at yde en stor indsats for at få klubben til at fungerer, lad mig nævne følgende:

Klubhuset og omgivelserne er blevet passet til UG, med rengøring, græsslåning og andet forefaldet arbejde af nogle flittige medlemmer der har sat pris på at vi andre har kunnet komme til et ordentligt klublokale og omgivelser der på alle måde er i orden, det både i dagligdagen og til vore konkurrencer, det skylder vi jer stor tak for.

Kantinen er blevet passet til alles tilfredshed og til stor fornøjelse  for både medlemmer og gæster, og det er en fornøjelse at se hvordan Jytte har sørget for at fordele ”vagterne” både i dagligdagen, men i særdeleshed til alle vore konkurrencer og andre arrangementer, tak alle jer der har fået kantinen til at fungere.

Lydighedsholdene har igen i år fungeret tilfredsstillende, nogle af pladserne har været bedre besøgt end andre, men alt i alt med et fornuftigt antal hunde ledet af Lisbeth og hendes instruktørteam. Tusind tak til jer alle for jeres store indsats, den er værdifuldt for klubben.

Kåringsholdene og bidetræningen har igen i år fungeret godt, dygtigt ledet af nogle flittige og pligtopfyldende instruktører på alle hold, tak til jer for indsatsen.

Vore Dommere og figuranter har også i år været flinke til at melde sig når behovet har været der, både lokalt, men også på områdeplan, det er rart at se, at vi også på denne front er med ”ved fronten”, tak skal i have for det.

Konkurrencerne er jo målet for os alle.  Skovbo har i 2015 været godt repræsenteret ved konkurrencerne, det gælder både deltagerantal og placeringer, og det er da klart, at vore gode placeringer både ved områdemesterskaberne og ikke mindst ved DM kan vi alle være stolte af.

Hundeførerne i Skovbo er flittige og målrettede folk, der med daglig målrettet træning har vist at det er muligt at opnå gode resultater til glæde for jer selv og klubben, alle er gode til at finde sammen i mindre grupper for at hjælpe hinanden til bedre resultater.

Vi skylde alle en stor tak til de medlemmer der yder en indsats for PH Skovbo, og det er en glæde at se, at det trods alt er de fleste der tilbyder deres hjælp i vor egen afdeling til gavn for vore egne medlemmer, og det er trist at erfare, at enkelte medlemmer ikke synes at deres indsats i Skovbo bliver værdsat, og derfor vælger at lægger deres flid i andre klubber, vi må derfor forsøge fremadrettet at få alle til at føle, at det er rart og givende at hjælpe hinanden i Skovbo.

Når man lader sig vælge ind i en bestyrelse, følger der mange opgave med, og det er ikke alle der er relaterede til det vi alle er medlemmer i PH for – det praktiske hundearbejde -, der følger mange kedelige administrative opgaver med, og der skal til tider træffes nogle beslutninger som ikke er populære hos alle, det har vi også måttet gøre i 2015.

Vi skal huske, at vi alle er med af fri vilje og at der skal være plads til alle, der er ingen af os der ejer klubben, og jeg er så naiv, at jeg ikke tror, at der er nogen der foretager sig noget for at genere andre, men at vi alle yder vort bedste for at gavne helheden i PH Skovbo. Vi kan alle komme i en presset situation hvor der ryger en forkert ”finke af fadet”, - vi er kun mennesker - .

Jeg tror mange oplever at være lidt forvirret vedrørende min indkaldelse til ordinær generalforsamling i år.

Det var ikke min hensigt at skabe ”røre i andedammen”, men jeg havde set frem til forståelse for, at jeg gerne ville være til stede på generalforsamlingen for at ”forsvare” min beretning, hvilket jeg ikke kan være i januar p,g,a. ferie. Jeg er selvfølgelig bekendt med at vore lokale vedtægter siger at ordinær generalforsamling skal afvikles i januar. Jeg ser ikke ”lovbruddet” som noget alvorligt.

Den 22. dec. modtog jeg en klage fra et af vore medlemmer, hvorefter jeg straks ændrede datoen for generalforsamlingen til den 31. jan.2015

Jeg beklager at have ”skabt røre i andedammen”, jeg havde håbet på forståelse, men det er der tydeligvis ikke fra alle.

Jeg tager personligt ansvar for ”tumulten”, da det er mig der har bragt forslaget om 9. feb. på  bane i bestyrelsen, men som vedkomne der har gjort indsigelse udtrykte det, citat : - det er vigtigere at overholde vedtægterne end at du er til stede -.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Finn

Skriv et svar