Årsberetning for 2015

Dansk Politihundeforening Skovbo afdeling

Årsberetning for 2015

På bestyrelsesmødet den 27. april meddelte Sten at han på grund af uro omkring hans person fandt det bedst for alle parter at han forlod formandsposten og bestyrelsen samt frasagde sig alle tillidshverv i Skovbo afdeling fra dags dato.

Ingen i bestyrelsen kendte til Stens beslutning, og det kom derfor som en overraskelse for alle, og som jeg har givet udtryk for tidligere vidste jeg og bestyrelsen, at det ikke ville blive nemt at erstatte Sten.

Efter Stens afgang indkaldte bestyrelsen 1. suppleanten, Jytte Petersen til bestyrelsen

Jeg vil også her i årsberetningen takke Sten for de mange timer han igennem årene har givet Skovbo afdeling, jeg tror ikke, at andre afdelinger har haft eller får samme privilegium som Skovbo, hvor en formand igennem så mange år bruger al sin tid på og i klubben for at få den til at fungerer optimalt.

Det har været en fornøjelse at sidde i bestyrelse med Sten, der var altid styr på tingene og han var velforberedt til alle møder.

Bestyrelsen og Sten var enige om, at vi ville undgå en ekstraordinær generalforsamling, og blev derfor nødt til at udpege én i den siddende bestyrelse til at varetage formandsposten året ud, og Stens forslag om at bede mig om det blev bakket op af en enig bestyrelse.

Jeg kontaktede hovedbestyrelsen for at få be- eller afkræftet om vor beslutning om at undgå ekstraordinær generalforsamling var lovstridigt, og fik af sekretariatet bekræftet, at det var ok at tilstræbe at undgå en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen indkaldte derfor til et medlemsmøde den 18. maj for at orientere medlemmerne om vor ”re-konstituering”, og fik her bekræftet at der ikke var nogen af de tilstedeværende der ønskede en ekstraordinær generalforsamling.

Jeg erfarede hurtigt, at det at være formand for Skovbo Afdeling kræver erfaring og god indsigt i PH, og det kan jeg og den øvrige bestyrelse ikke just prale af at besidde, det har derfor været af afgørende betydning, at vi i specielle tilfælde har kunnet trække på nogle kompetente og erfarne medlemmer i klubben for ikke at træffe forkerte beslutninger. Jeg vil gerne her takke de medlemmer der beredvilligt har givet mig gode råd og vejledning når jeg har spurgt.

Under bestyrelsesmødet den 20. oktober valgte Christian Mønster at forlade bestyrelsen, dette betød, at vi måtte indkalde 2. suppleanten Peter Bonde til bestyrelsen.

Christian Mønster frasagde sig i forbindelse med sin afgang alle hverv. og dermed også hvervet som IT ansvarlig. Flere medlemmer har derefter tilbudt deres hjælp, men der forestår stadig en opgave med at få hjemmesiden serviceret og helt opdateret.

Lærdommen af dette er selvfølgelig blevet det, at vi i fremtiden vil sørge for at mere end et medlem har kendskab til teknikken bag siden så vi derved altid ville kunne opdatere siden til glæde for alle i klubben.

I 2015 har vi, som sædvanligt haft et godt samarbejde med Køge kommune, og takket være dem og en stor indsats fra nogle flittige medlemmer der har passet klubhuset med rengøring og omgivelserne med oprydning, græsslåning ect., har det været en fornøjelse for vore medlemmer at komme i klubben og når vi inviterer til diverse arrangementer  er man aldrig i tvivl om at forholdene er tip top. Stor tak til alle der har hjulpet.

Kantinen er blevet passet til alles tilfredshed og til stor glæde for både medlemmer og gæster, og det er en fornøjelse at se hvordan Jytte har sørget for at fordele vagterne, både i dagligdagen, men i særdeleshed til alle vore konkurrencer og andre arrangementer, - tak til alle jer der har fået kantinen til at fungerer.

Lydighedsholdene har fungeret tilfredsstillende, det er et særdeles vigtigt aktiv for klubben, tak til alle instruktører for en stor indsats.

Kåringsholdene og bidetræningen har kørt i sædvanlige faste rammer ledet af nogle dygtige og flittige instruktører på alle hold, tak for jeres indsats.

Vore dommere og figuranter har også i 2015 været flinke til at melde sig når der er blevet kaldt, både lokalt men også på områdeplan, det er rart at se, at vi også her er med ved fronten, og jeg kan konstaterer, at alle vore 19 dommere har været brugt i 2015, tak for indsatsen til både dommere og figuranter.

I 2015 har der, som i tidligere år både været tilgang og afgang af medlemmer, ved årsskiftet var vi i Skovbo afd. 98 medlemmer fordelt som følger:

75 aktive ( familiemedlemmer = 28 / 14 par )
9 passiv
13 pensionister
1 gratist

Konkurrencerne er målet for os alle, og igen i år har Skovbo afd. været rigt repræsenteret ved de fleste konkurrencer, både hvad angår hundefører, overdommere, dommere, figuranter og andre hjælpere.

Skovbo afd. var godt repræsenteret ved områdemesterskaberne og opnåede følgende resultater, men desværre fik ikke fadet med hjem.

Unghunde klassen             Nr. 1 : Jens Andreasen m. Amagers Helga  –  177.7 point

Patrulje klassen                 Nr. 2 : Robert Kahr m. Amagers Daisy – 200,9 point

Nr. 4 : Bo Elmer Christensen m Sch-Ca Normann – 172,2 point

K + V klassen                      Nr. 1 : Erik Goth Eriksen m. Amos von MakeRa – 198,4 point

Nr. 2 : Linda Kristensen m. Degns Quincy – 196,8 point
Danmarksmesterskaberne blev i 2015 afholdt i Næstved, og igen i år var Skovbo afdeling godt repræsenteret, idet vi stillede med 6 hunde, fordelt med 2 patruljehunde, 1 kriminalhund og 3 vinderhunde.

Igen i år kom Skovbo afd. hjem med gode resultater fra DM, og der skal derfor endnu en gang lyde et stort tillykke til Eva og Rex med danmarksmesterskabet i vinderklassen.

Selv om vi i år havde en del problemer med at finde spormarker blev vore klubmesterskaber afviklet inden årsfesten med følgende klubmestre :

Kåringsklassen         Søren Bjeverskov m. Møllers Westie

Unghundeklassen     Jimmy Koldenborg m. Hulgaards Jeppe

Patruljeklassen         Jens Andreasen m. Amagers Helga

Kriminalklassen        Karen Olsen m. Kakesto´s Freya

Vinderklassen           René Bo Lindhart m. Amagers Zif

Årsfesten 2015 var en rigtig god fest, godt iscenesat af et flittigt festudvalg der havde forstået at lægge op til en hyggelig aften med dejlig mad og god musik.

Det var dejligt at se at ca. 40 medlemmer bakkede op om arrangementet.

Vi har i bestyrelsen haft mange diskussioner angående vor hjemmeside, vedr. dens funktioner og tilgængelighed. Det er tydeligt, at f.eks. medlemsforum ikke bliver så flittigt brugt som på vor gamle hjemmeside, og det er min opfattelse, at nogle medlemmer finder det for besværligt at navigere rundt på siden.

Jeg har sammen med bestyrelsen undersøgt mulighederne for at vi evt. kunne lave en ny og nemmere tilgængelig hjemmeside.

Vi vil i starten af 2016 tage kontakt til det firma der har konstrueret vor nuværende hjemmeside, og undersøge om vi har mulighed for at opgradere siden så den bliver dels lettere tilgængelig for brugerne, men også lettere at arbejde med for klubbens bestyrelse.

Den 15. september afholdt vi endnu et medlemsmøde, hvor hovedpunktet var at offentliggøre den meningsundersøgelse bestyrelsen havde iværksat i et forsøg på at finde en formandskandidat der havde opbakning, ikke kun fra bestyrelsen, men fra et så bredt udsnit af medlemmerne som muligt.

Undersøgelsen bragte flere medlemmer på bane, heriblandt flere egnede kandidater. Bestyrelsen har valgt at foreslå den af kandidaterne der i meningsmålingen fik flest stemmer i forventning om, at han vil få fuld opbakning af generalforsamlingen.

Jeg er personligt meget tilfreds med at bestyrelsen er enig om at foreslå Keld Andersen, i ham får vi en robust og erfaren formand der kender PH ud og ind. Keld har lovet, hvis han bliver valgt, at passe formandsposten i den kommende valgperiode, hvilket betyder, at Skovbo afd. har to år til at finde en anden velegnet formandskandidat til næste formandsvalg

Til slut vil jeg endnu en gang undskylde den forvirring der måtte have været i forbindelse med indkaldelsen til denne generalforsamling, det var, som jeg skriver på hjemmesiden ikke meningen at der skulle skabes forvirring eller undlades at overholde vedtægter, jeg ville blot gerne have været til stede, og da det ikke var muligt at finde en anden dato i januar, hvor også kassereren kunne være til stede, faldt valget på den 9. februar.

Jeg håber I for en god generalforsamling

Finn Andersen

Dansk Politihundeforening Skovbo afdeling
Formand : Finn Andersen, Bredeløkkevej 13, 4660 St. Heddinge
Mobil : +45 4020 3220 - E-mail : sufi@mail.dk

Skriv et svar