Indkommende forslag til bestyrelsen

Fra bestyrelsen.
Ved generalforsamlingen kom der under eventuelt fra et medlem 2 forslag, som bestyrelsen blev bedt om at søge fremmet, nemlig et forslag om at opsætte et spejl og at etablere en ”legeplads”. Begge forslag blev godt modtaget og fortjener en nærmere vurdering.
Vi er i bestyrelsen klar over, at et forslag ikke er resultatet af et pludseligt opstået indfald. Forslagsstilleren har da garanteret tænkt over og lavet sig forestillinger om, hvordan det pågældende projekt skal tage sig ud, når det er færdigt.
Hvis vi i bestyrelsen får disse ideer sammen med forslaget, så har vi et grundlag for at vurdere, om projektet kan gennemføres som forslagsstilleren har tænkt sig det og hvilke konsekvenser det vil have både af praktisk og økonomisk art. Dermed har vi baggrund for at træffe en beslutning og hvis det bliver ja, så komme i gang med gennemførelsen af projektet.
Derfor vil vi bede medlemmerne om at videregive disse tanker om deres forslag.
Noget af det vi gerne vil have belyst sammen med forslaget kan være følgende:

Hvad skal det bruges til?

Hvor skal det placeres?

Hvor stort skal det være?

Hvor kan man skaffe /købe det? & Hvad koster det?
Afhængigt af forslagets art, vil der naturligvis være stor variation i de spørgsmål, som vil være relevante.
Nu kunne nogen tro, at vi beder om dette for at skræmme forslagsstillere bort. Sådan er det ikke. Det er for at få så tilfredsstillende et resultat som muligt, også for forslagsstilleren. Præcis de billeder eller forestillinger hun eller han har om sit projekt, har ingen andre.
Derfor.

Skriv et svar