Træning i Lellingeskoven.

Al træning i Lellingeskoven er stoppet indtil videre efter beslutning truffet af stiftsforvalter Søren Boas, Vallø Stift.
Et møde herom vil blive berammet i næste uge. Resultatet bliver meddelt hurtigst muligt.
Yderligere orientering følger.
Altså, absolut ingen træning i Lellingeskoven indtil videre.

Skriv et svar