Træning på Koteletten.

Husk, der må ikke trænes i Koteletten fra 1/5 til 1/7. Ifølge skovejeren er der henvendelser om overtrædelse heraf fra naboer. Det må naturligvis ikke forekomme.
Husk også, når træningen genoptages, at hunde skal føres i snor på markvejen til skoven.
Husk også, at skoven skal være åben for andre brugere, også i vore træningstider.
Reglerne skal overholdes, ellers mister vi arealet.

Skriv et svar