Tilmelding/afbud for figuranter/dommere.

På given foranledning skal reglerne for tilmelding og afbud til konkurrencer her opfriskes.

Tilmelding som figurant eller dommer skal altid ske gennem egen forening, her Skovbo.
Tilmelding bør ske på "kalenderen". Ved helt særlige omstændigheder kan tilmelding ske direkte til arrangør, men så altid meddelelse til afdelingens tilmeldingsmand, p.t. formand Skovbo.

Et afbud kan være nødvendigt, men bør selvfølgelig kun forekomme, når vægtige grunde foreligger. Betænk, at der er kalkuleret med dine kompetencer og at arrangøren sættes i en vanskelig situation, som kan medføre at konkurrenceforholdene forringes.
Afbud skal ske til arrangør, når afbuddet sker umiddelbart inden start, med efterfølgende meddelelse til afdelingens tilmeldingsmand.
Sker et afbud på et tidspunkt, hvor der er tid til at finde en afløser, må dette forsøges i samarbejde med tilmeldingsmand.

Skriv et svar