Ny områderedaktør.

Som I nok har kunnet informere jer om på facebook, er der kommet et redaktørskifte i vores område. Jeg overtager posten som områderedaktør for Klaus Buddig pr. 1/1 2018.

Jeg ser frem til et godt samarbejde med jer alle, for uden alle jeres historier kommer der intet i bladet fra vores område! Alle historier, store som små, kan bruges; en historie om en træningsdag i klubben, et socialt arrangement, prøvekåring/kåring, lokalkonkurrence eller en officiel. ALT kan bruges, og alt er med til at fortælle hvad vi render rundt og laver i området. Specielt nu i de kolde og ”konkurrenceløse” måneder, som Tina også har efterlyst. Så er I ude og træne, tag et billede og skriv en lille notits om det. Måske en ny træningsmetode man prøver, eller bare en kold og våd dag man gør hyggelig med lidt hundetræning.

Nu til det mere praktiske!

Historier skal skrives i programmet Word. I word dokumentet angives med tekst hvor eventuelle billeder skal sættes ind; eksempelvis billede 1: Fido på rundering. Billederne skal nummereres alt efter rækkefølge de skal være i i artiklen. Når man har nummereret billedet må der også meget gerne skrives billedtekst efter ligesom i eksemplet. I skal ikke selv sætte billederne ind i teksten, men blot vedhæfte dem i mailen I sender til mig.

Billeder skal være minimum 500 KB for at komme med i bladet. Billederne skal navngives med nummer, navn på artikel og til sidst billedtekst. Eksempelvis: Billede5 - Træning i Sommerland Sjælland - Osvald på rundering

Alt materiale sendes til min mail, linehels@hotmail.com, senest d. 21. i hver måned. Hvis en artikel sendes fx d. 21. december kommer den med i februar bladet. Ens historie kommer altså ikke med i måneden liiige efter man har afleveret, men den efterfølgende.

Hvis I har nogle spørgsmål til noget skriver/ringer I bare alt det I har lyst til. Jeg ser som sagt frem til samarbejde med jer alle, så vi kan vise alle de andre hvor fedt vi har det i vores område. HUSK ingen historie er for lille til at komme med!!

Denne besked lægger jeg ligeledes op på områdets fælles facebookside, så alle nemt og tilgængeligt kan finde informationerne til krav for materiale. Selvom jeg lægger det på nettet, må I meget gerne i det nye år minde medlemmerne om redaktør skiftet og om hvor vigtigt det er for os alle at få indsendt noget materiale til bladet - ingen historie er for lille!

De kærligste hilsner Line(Skovbo)

Skriv et svar