Valg ved generalforsamling 2018.

Ved udsendelsen af indkaldelsen til generalforsamlingerne 2018 var ikke alle spørgsmål i relation til personvalg efter vedtægternes § 7 punkt 8 og 9 afgjort.
Efter bestyrelsesmøde den 13. d.s. er dette sket:
På valg er:
Formand Keld Andersen
Bestyrelsesmedlem Torben Nielsen
Bestyrelsesmedlem Theodor Frederiksen
Bestyrelses suppleant Torben Alrik
Bestyrelses suppleant Jytte Pedersen
Revisor Mogens Fruergaard
Revisor suppleant Severin Finderup.
Alle modtager genvalg.

Skriv et svar