Datoændring P-klassens klubmesterskab.

Kære patruljehundeførere. Der har været en overvældende og meget glædelig stor tilmelding til kåringsklassens klubmesterskab.
For få en rigtig god konkurrence for både kåringshunde og patruljehunde beder vi om forståelse for, at patruljeklassens klubmesterskab flyttes til den 27. oktober. de allerede tilmeldte (2) er indforstået med det.
De nødvendige ændringer på tilmeldingskalenderen vil blive foretaget snarest.

Skriv et svar