Undervisning i klubhus.

Fredag den 28. december fra kl. 0900 til ca. 1200 gennemgang af unghundeprogrammet for nye hundeførere i klubhuset. Potentielle deltagere er tilsagt. Mogens Fruergaard er ansvarlig.

Onsdag den 23. januar, om aftenen, er planlagt start på dommerundervisning i klubhuset. Undervisningen vil fortsætte de følgende onsdage. Oplysning om tider vil komme. Områdets dommeruddannere er ansvarlige.

Skriv et svar