Ordinært områdemøde.

Områdelederen gør opmærksom på, at ordinært områdemøde, hvor alle medlemmer har tale- og stemmeret, afholdes den 7. marts 2019 kl. 1900 i Tåstrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Tåstrup. Se også områdets hjemmeside.
Der skal vælges områderepræsentant, og suppleant.

Skriv et svar