Leopolds rullegræs.

Vedr. Leopolds rullegræs

Leopold har bedt mig/os om at publicere, reglerne/brugen af Leopolds rullegræs.
Grundet den meget tørre sommer, og stort salg af rullegræs , er beskaffenheden på græsset så dårlig, og arealerne så små, at det fra dags dato IKKE er muligt og ej heller lovligt, at benytte og færdes på Leopolds rullegræs.
Leopold beder mig indskærpe at dette gælder alle, Også dem der mener de har en speciel aftale med Leopold.
Alle sådanne aftaler er ikke længere gældende. Vær venlig at respektere dette !
Fremover er det kun muligt for beboerne på Enghavevej ( Leopolds vej ), med specieltilladelse fra Leopold at benytte rullegræsset.

M.v.h.. Camilla, Christian og Sten på vegne af Leopold

Skriv et svar