Kulturnatten i Borup,

Vi har modtaget en opfordring fra Borup Borgerforening om at deltage i "Kulturnatten i Borup" fredag den 30. august 2019 fra kl. ca. 1700 til 2345 med en info-stand.

Bestyrelsen finder, at det er en udmærket mulighed for at udbrede kendskabet til vor forening, men ønsker medlemmernes opbakning og deltagelse.

Derfor efterlyses medlemmer, som i samarbejde med bestyrelsen, kan deltage i tilrettelæggelse af en info-stand.
Henvendelse til bestyrelsen med tilsagn om deltagelse samt gode tanker og initiativer hertil, gerne inden udgangen af maj måned d.å.

Skriv et svar