Adgang til klublokaler/træningsplads indtil den 26. marts.

Hvis medlemmer benytter klubbens træningsplads til privat træning/luftning kan klubhusets faciliteter, toiletter m.v., benyttes under iagttagelse af myndighedernes anbefalinger og påbud om hygiejne, antal tilstedeværende, undladelse af fysisk kontakt m.v.
Det har ikke været muligt at organisere håndsprit i klubben. Medbring eventuelt selv eller/og vask hænder.
Pas på jer selv og hinanden.

Skriv et svar