Orientering om aflysninger/ændringer.

Den annoncerede lokale Skovbo Unghundekonkurrence den 28. marts er aflyst i henhold til myndighedernes anvisninger.

Bemærk i det medsendte fra områdelederen muligheden for flytning af U-1 til den 19. april, hvis den ikke kan afvikles den 5. april.
Vil I, som har tilmeldt jer som dommere/figuranter og hundeførere melde tilbage til mig, hvis I ikke kan deltage den 19. april.

Keld A, Skovbo.
--------------------------------

D.d. modtaget fra områdelederen:

Hej alle
Set i lyset af seneste udmelding fra myndighederne, hvori der blandt andet er et forbud mod forsamlinger på 10 personer eller mere, gældende i første omgang til den 30. marts,er vi desværre nødt til at aflyse områdemesterskabets del 2.
Umiddelbart vil jeg tro, og dette er ren og skær gæt fra min side, at dette forbud bliver forlænget til påsken, og vi er derfor, i områdebestyrelsen, blevet enige om at vi udskyder områdemesterskabet, dvs. både del 2 og finalen, på ubestemt tid.
Vores oprykningskonkurrencer, Unghund-1, Patrulje- og kriminaloprykningerne, er vigtigere af få afholdt, også uden at vi lægger april måned ned for dommere og figuranter.

I skrivende stund, vil Unghund 1 stadig blive afholdt den 5. april i Skovbo, med mulighed for at myndighederne ændrer den foreløbige dato for forsamlingsforbud. Muligheden for at hovedbestyrelsen ændrer datoer for oprykningskonkurrencerne er naturligvis også til stede, men jeg tænker at vi tager den derfra, såfremt der kommer en udmelding om dette. Såfremt myndighederne forlænger forbuddet som forsamlinger til påsken, kan vi afholde unghund 1 den 19. april, hvor finalen skulle have været afholdt. Dette tager jeg selvfølgelig en snak med den arrangerende klub om.

Vi skal selvfølgelig, i Dansk Politihundeforening, følge myndighedernes vejledninger og overholde de forbud der end måtte være - så derfor husk ikke at afholde træning eller andre arrangementer for 10 personer eller mere. Husk at holde god afstand til hinanden, også selvom det er udendørs.

Jeg vender naturligvis tilbage, hvis der kommer nyt fra HB.

Pas godt på hinanden derude.

Hilsen
Mikkel

Skriv et svar