PH-logo.

På sit møde den 6. august har bestyrelsen, for god ordens skyld, og på given foranledning, ønsket at henlede medlemmernes opmærksomhed på vedtægternes § 12, 5, der omhandler foreningens logo.
Bestyrelsen skal anmode medlemmerne om, at foreningens vedtægter respekteres, også på dette område.

Skriv et svar