Seneste om DM-2020.

I har måske allerede set det, men her seneste nyt.

Til Områdelederne Sektion II.
I bedes videresende til respektive lokalafdelinger.
Bo Rasmussen vil sende anførte information til alle tilrettelæggere af udtagelseskonkurrencerne, således at alle deltagere kan blive informeret om kriterierne for afviklingen af DM 2020.
HB har vurderet, at det er muligt at afvikle DM 2020 indenfor de gældende retningslinjer for håndtering af Covid-19.
For at sikre at de gældende retningslinjer bliver overholdt, har HB besluttet, at DM bliver et ”lukket arrangement”, hvor kun de inviterede har adgang til bl.a. Hovedstandplads og spiseområdet.
Det bliver derfor heller ikke muligt at tilmelde gæster til overnatning i de hytter, som er reserveret til DM 2020.
Invitation udsendes kun til: Hundeførere, dommere, figuranter, stævnekontor, stævneledelse, redaktør/fotograf samt klasseledere og klasselederassistenter.
I forbindelse med åbning af DM 2020 bliver der ingen indmarch, ligesom præsentation af de enkelte HF ligeledes udgår. Der vil blive optaget fotos af deltagerne.
På Hovedstandpladsen må der max. være 100 personer, hvorfor der vil være adgangskontrol.
Der vil på HS ikke være stande og resultattavler, ligesom der ikke vil være ”vandgang” af DM vinderne.
Middag fredag, lørdag og søndag aften afholdes som ”siddende arrangementer”, hvorfor der ikke vil være musik og dans.
Deltagerne opfordres til ved tilmelding at anføre, hvem de vil dele værelse med. Såfremt der er behov for enkeltværelse, bedes dette ligeledes anføres ved tilmelding.
Silkeborg PH har på trods af ovennævnte restriktioner indvilget i fortsat at arrangere DM 2020, hvilket HB er dem taknemlige for.
Venlig hilsen
Jørgen Weinkouff

Skriv et svar