Årsfesten 2020 er aflyst.

En beklagelig men nødvendig beslutning truffet på baggrund af den nuværende situation med Covid-19, regeringens restriktioner, sundhedsmyndighedernes opfordringer i forbindelse hermed samt usikkerheden om udviklingen og de deraf følgende muligt kommende restriktioner.

En samlet vurdering af det uigennemførlige i at afholde en ”rigtig” Årsfest under sikker og forsvarlig overholdelse af gældende restriktioner og sundhedsmyndighedernes opfordringer, samt hensynet til medlemmernes sikkerhed, førte på bestyrelsens møde den 8. oktober til beslutningen om af aflyse.
Når dertil lægges hensynet til vore partnere i forbindelse med afviklingen af Årsfesten og de økonomiske konsekvenser heraf, for os og for dem, var det åbenlyst, at beslutningen var nødvendig og måtte træffes nu.

Rigtig mange årsfestrelaterede temaer var forinden til debat og indgik i beslutningen. Meget er anderledes dette år, men der var enighed on, at en præmieoverrækkelse ikke måtte mangle. Der er vundet mange præmier hjem til Skovbo, og de skal naturligvis afleveres til rette ejermænd under så festlige og værdige forhold som omstændighederne tillader.
Bestyrelsen arbejder derfor på at udtænke et koncept, hvor den traditionelle præmieoverrækkelse kan ske på en ny men stadig festslig og værdig vis under hensyntagen til gældende restriktioner og vore medlemmers sikkerhed.
Så snart der er nyt om hvordan, hvor og hvornår det sker, vil det blive kommunikeret ud til medlemmerne på hjemmeside og Fb.

Det blev besluttet, at maddagen den 20. oktober kan gennemføres dog med en begrænsning i deltagerantallet på 22, så myndighedernes restriktioner overholdes. ”Først til mølle” princippet vil blive anvendt ved tilmelding.

Et fuldt referat af bestyrelsesmødet den 8. oktober vil om kort tid være tilgængeligt på hjemmesiden.

Skriv et svar