Møde med Køge Hundeklub om “flyvepladsen”.

Der har tirsdag den 14. september 2021 kl. 1900 været holdt et møde i Køge Hundeskoles lokaler mellem bestyrelsen for Køge Hundeskole og bestyrelsen for Dansk Politihundeforening, Skovbo afdeling.

Mødet kom i stand på vor foranledning efter, at bestyrelsesmedlem/formand for Køge Hundeskole, Johnny Sarka, havde skrevet en klage til Køge kommune om en episode med twist om, hvem der må opholde sig og træne på et bestemt område, det vi kalder ”flyvepladsen”.

Ved et møde med Køge Kommunes daværende ansvarlige for Pilebækgård i Kultur- og Fritidsafdelingen, Linda Moris i anledning af klagen, aftaltes det, at vi fra Skovbo PH ville aftale et møde Med Køge Hundeskoles bestyrelse i forventning om, vi selv kunne finde ud af at klare sådanne twister.

Baggrunden for klagen var nogle episoder mellem medlemmer fra Skovbo PH og et medlem, måske flere, fra Køge Hundeskole om adgang til græsarealet ved ”flyvepladsen”. Det var vort håb og intention med mødet, at vi kunne finde forståelse for, at begge klubbers aktiviteter kan og skal foregå i fordragelighed og med gensidig hensyntagen.

Fra Skovbo deltog Keld Andersen, Annitha M. Alrik. Theo Frederiksen og Dennis Rasmussen.
Vi blev venligt modtaget af bestyrelsen for Køge Hundeskole, Johnny Sarka, Jan Petersen, Tina Thomsen og Hans Hansen, som bød på kaffe og kage.

Her et kort referat af et vellykket møde med bestyrelsen for Køge Hundeskole og til slut en henstilling til vore medlemmer.
---

Det blev ved mødet aftalt, at Skovbo PH gerne må benytte græsarealet ved flyvepladsen, når Køge Hundeskole ikke afholder aktiviteter der. Såfremt medlemmer af Køge Hundeskole skulle dukke op, mens man er i gang, afslutter man sin træning i rimelig tid, samtidig med at der henstilles til og huskes, at alle taler pænt til hinanden.
Det blev meldt ud, at Køge Hundeskole ikke havde interesse i ”vores” have.
Det fremkom også på mødet, at der var forskellige opfattelser af, hvilket område, der var tildelt Køge Hundeskole, idet Køge kommune havde sagt et til Køge hundeskole, og noget andet til Skovbo PH.
---
Vi søger snarest dette afklaret med Køge kommune, og resultatet udmeldes herefter.

Det er vor opfattelse, at episoderne i det væsentligste kan henføres til twister med en lille gruppe af IGP-folk, som er kommet til Køge Hundeskole. Vi er i hvert fald ikke bekendt med, at der tidligere har været episoder, som medlemmerne ikke selv har kunnet løse.
Vi skal derfor indskærpe vore medlemmer, at de selvfølgeligt skal følge ovenstående regelsæt over for alle Køge Hundeskoles medlemmer, men er særligt opmærksomme over for netop den nævnte lille gruppe.

 

 

Skriv et svar