Alle indlæg af Keld Andersen

Sommerferien er slut.

Hej Skovboere.

Husk:
Tilmelding til Sjællandsmesterskab for unghunde på Kildegården den 8. september. Tilmeldingsfristen er 18. august. Unghunde kan deltage. Se kalenderen.

Husk også:
At der er mønstring for kåringshunde tirsdag den 20 august kl. 1800 i klubben. Alle, som ønsker at komme på kåringshold i efteråret 2019, eller som forventer at blive fremstillet til kåring, bedes møde. Se kalenderen.
Der bliver foretaget holdinddeling m.v. Er du forhindret, så skriv en SMS eller mail til formanden om dine planer.

Forberedelserne til udtagelseskonkurrencerne til DM 2019 er i fuld gang. Der er tilmeldt 4 hunde fra sektion 1 og 13 fra sektion 2. Vi håber på mange udtagelser.
Der trænes i skov og på mark, og vi har haft bidetræning to tirsdage.

Torsdag den 15. august holdes bestyrelsesmøde, hvor efterårets program tilrettelægges. Hold dig orienteret. Se referat på hjemmesiden.

En overraskende dag.

Kåringen i dag blev irriterende negativt overraskende for de ca. 20 tilskuere og særligt for 3 af deltagerne. Den sidste deltager blev et stort lyspunkt.
Negativt overraskende for de tre fjerdedeles vedkommende fordi, forberedelserne var omhyggelige, prøvekåringerne absolveret, træningen afsluttet, de var klar. Vi troede på dem.
Man vil kunne finde mange forklaringer på hvorfor det gik som det gik, men lad os i stedet få resultaterne:

Morten Theodor Frederiksen og Terrorzone Zombie, kld. Tvebak, kåret med 102,3 point.

Carsten Persson og Amagers Zaco kunne ikke bestå øvelse 10, stop af pistolbevæbnet person, manglende slip.

Annitha M. Johansson og Amagers Figo kunne ikke bestå lydighedsdelen, 0 i øvelse 1, lineføring og 0 i øvelse 3, apportering.

Mie S. Oppermann og Amagers Quina kunne ikke bestå øvelse 7, sporsøgning.

Et stort tillykke til Theo og Tvebak, flot kåring med minus 7 i afdækningen.
Til I andre, vi ses efter ferien.

Tak til kåringsmand Carl Hulgaard og figurant Robert Kahr, som begge leverede et objektivt og sagligt arbejde.

Og så var der i øvrigt sild og drinks. Flest sild. Sten H.C. havde igen skabt et sildebord, som ikke lod noget tilbage at ønske. Tak til de 4 værter og Sten.

PS: Nogle fandt, at det burde nævnes, at den kårede var den eneste deltager af racen Dobermann medens de 3 øvrige var af racen Tysk Schæferhund. Hvorfor skulle det være så interessant?

Prøvekåring.

Som annonceret blev der i dag foretaget ny sporøvelse for de 3, som ikke kunne bestå ved første prøvekåring lørdag den 25. maj. Resultatet blev:

M. Theodor Frederiksen med Terrorzone Zombie, kld. Tvebak, bestået med 13 point og dermed i alt 104,6 point og indstillet til kåring.

Carsten Persson og Amagers Zaco, bestået med 12 point og dermed 98 point i alt og indstillet til kåring.

Jimmy Laustrup og Sund Hund Modi kunne desværre ikke bestå sporøvelsen.

Der bliver kåring for tirsdag den 4. juni kl. 1100 fra Klubben. Tilskuere meget velkomne.

Oprykning.

6 dommere fra område 5 og 6 skulle mandag kvalificere sig som "dommer i alle klasser" i Skovbo. Prøven var tilrettelagt af vore og område 6.s dommerinstruktører Torben Nielsen og Mogens Fruergaard.
Fra Dommer- og programudvalget deltog Axel Ahm som sensor.
Torben Nielsen og Grunk von der Mooreiche var prøvehund i en kombination af øvelserne 7,9 og 10, og Torben Alrik var figurant.
Det blev en fin oplevelse for de deltagende dommere, som alle bestod og nu er: DOMMER I ALLE KLASSER.
Dejligt med 2 nye dommere i alle klasser til område 5 og 4 til område 6.
Tillykke til Carsten Nielsen, Østsjælland afdeling, Jan Larsen, Nykøbing Falster afdeling, Martin Aaskilde, Frederiksværk afdeling og endelig Karsten Staanum, Jackie Jensen og Finn B. Andersen fra Skovbo afdeling.

Kåringsholdsafslutning og prøvekåring forår 2019.

Lørdag den 25. blev afslutningen for kåringsholdene forår 2019 markeret med en konkurrence i kåringsprogrammet, som samtidig er prøvekåring for de, som opfylder kriterierne m.h.t. alder, fuldt program o.s.v.
Der var 10 tilmeldte men 9 deltagende, et deltagerfelt, som nødvendiggjorde 3 standpladser med tilhørende figuranter og dommere. Der var præmier til de 4 første.
Resultaterne ses herunder:

Nr. 1: Annitha Munkholm J. og Amagers Figo, 97,5 point og bestået prøvekåring.
Nr. 2: Mie S. Oppermann og Amagers Quina, 96,8 point og bestået prøvekåring.
Nr. 3: Carsten Persson og Amagers Zaco, 93,2 point.
Nr. 4: M. Theodor Frederiksen og Terrorzone Zombie 91,6 point
Nr. 5: Jimmy Laustrup og Sund Hund Modi, 89,9 point
Nr. 6: Renè B. Lindhardt og Amagers Harvey, 11 måneder, 87,1 point.
Nr. 7: Mikkel H. Iversen og Amagers Carma, 73,0 point.
Nr. 8: Sara Holm Hels og Hidden Farms Gucci, 71,6 minus begge stopøvelser.
Nr. 9: Hasse Olsen og Vandalens Saxo, 9 måneder, 68,3 point.

Carsten, Theo og Jimmy kunne på dagen ikke bestå øvelse 7, spor.
Mikkel kunne på dagen ikke bestå spor- og runderingsøvelserne.
Renè og Hasse viste på grund af deres hundes alder ikke fuldt program.
Sara mangler endnu stopøvelserne, det øvrige er i orden.

Tillykke til jer alle og tak til kantine, figuranter og dommere.

Det besluttedes, at Carsten, Theo og Jimmy, i overensstemmelse med klubbens regelsæt, får en ny chance med sporøvelsen. Det sker onsdag den 29. kl. 1500 fra Klubben. Tilskuere er velkomne.

Der er aftalt kåring til tirsdag den 4 juni. Mødested Klubben. Mødetid kommer snarest.

Arbejdsdag i klubben.

Torsdag den 23. var arbejdsdag i klubben. Torben Nielsen fra husudvalget udstak opgaver til de 10 fremmødte medlemmer, der havde afsat eftermiddag og aften til frivilligt arbejde til benefice for klubben.
Bevoksningen om pladsen blev reguleret og studset. Der blev rengjort flisearealer og afvasket træværk på begge terrasser og meget mere. Malerarbejdet på terrasserne kan nu udliciteres til interesserede.
Areal til fliser ved springbrættet blev stukket ud og afventer kun den allerede projekterede udgravning.
Der var ved dagens slutning stor tilfredshed med resultatet. Og så var der pizza.
Mange tak for jeres indsats til alle deltagende.

Hjælp til Arbejdsdag og Kåringskonkurrence..

Hej Skovboere.

Arbejdsdagen torsdag den 23. maj nærmer sig. Herfra en opfordring til at deltage. Det letter arbejdsfordelingen for Husudvalget, hvis du lige gider tilmelde dig på kalenderen før du kommer. Fællesspisning efter veludført arbejde.

Kåringskonkurrence/prøvekåring lørdag den 25. maj er også nær. Der mangler en hjælper, kvinde eller mand, figurantuddannelse ikke påkrævet. Frisk tilmelding til formanden.

For de, som består prøvekåringen, kan der blive kåring tirsdag den 4. juni.

Klubliv

Tirsdag den 14. var forårssæsonens sidste maddag. Det er som vanligt Torben Alrik, som bestemmer menuen denne dag, traditionelt noget med okseskød og grill. Således også denne gang, hvor de 33 deltagerne kunne delikatere sig med grillstegt okseculotte, dertil salat med melon, nødder og meget mere, bagt kartoffel og rødvinssauce, og det gjorde de så sandelig. Tak til Torben og Annitha, som også havde en andel i successen. Det var en rigtig god Skovbo-aften. Næste maddag er først til august.

Også på andre aktiviteter er forårssæsonen ved at være forbi, men husk:

Torsdag den 23. maj fra kl. 1500, arbejdsdag. Der er brug for alle handymænd, meld jer til og få en god aften, der slutter med fælles spisning.

Lørdag den 25. maj kåringsklassekonkurrence og afslutning af forårssæsonen med inkorporeret prøvekåring. En rigtig konkurrence med startpenge morgenmad og præmier. Kom og vær med. Det bliver en god dag for vore kåringshundeførere og deres hunde.

Lørdag den 22. juni er der Sommerkonkurrence og Sommerfest. Meld jer til på kalenderen, det er en super afslutning for hele forårssæsonen.