Nyt bedrageriforsøg.

Til jeres orientering, så er vi i dag blevet udsat for et bedrageriforsøg. Vor kassereren har modtaget mail, angivelig fra mig, med oplysning om, at jeg skal udbetale 4750 euro til modtager i Storbritannien og i den anledning beder om at få oplyst hvilke bank oplysninger kassereren har brug for til at behandle betalingen.

Den er ret let at gennemskue, men ganske fræk. Vore mailadresser bliver misbrugt. Vær opmærksomme og lad jer ikke narre.

Ny lydighedsholds koordinator.

Hej alle Skovboer
Sig velkommen til Maria Koldenborg, som tiltræder straks som lydighedskoordinator/formand for lydighedsudvalget. Posten har været vacant siden Lisbeth Lyng Cornelius, efter lang tjeneste, stoppede.
Bestyrelsen har stor tillid til, at Maria, med sit allerede udviste engagement og forståelse for opgaven, vil blive en fremragende lydighedskoordinator. Vi håber og forventer, at Maria fortsat kan regne med jeres hjælp og støtte.

Valg ved generalforsamling 2018.

Ved udsendelsen af indkaldelsen til generalforsamlingerne 2018 var ikke alle spørgsmål i relation til personvalg efter vedtægternes § 7 punkt 8 og 9 afgjort.
Efter bestyrelsesmøde den 13. d.s. er dette sket:
På valg er:
Formand Keld Andersen
Bestyrelsesmedlem Torben Nielsen
Bestyrelsesmedlem Theodor Frederiksen
Bestyrelses suppleant Torben Alrik
Bestyrelses suppleant Jytte Pedersen
Revisor Mogens Fruergaard
Revisor suppleant Severin Finderup.
Alle modtager genvalg.

Lokale udtagelser til Områdemesterskaberne 2018.

Der afholdes lokale udtagelseskonkurrencer til Områdemesterskaberne (OM). i weekenden den 17. og 18. februar.
For at skaffe sig et overblik over, hvordan konkurrencerne kan afvikles mest hensigtsmæssigt, spørges de aktive hundeførere hermed om de ønsker/har mulighed for at deltage, også i områdemesterskabets del 1 den 4/3 eller del 2 den 18/3 og finale den 15/4.
Så snart det er kendt, hvor mange der vil deltage, fordeles klasserne på de 2 datoer, og lægges straks på kalenderen.
Det forventes at man, hvis på nogen måde muligt, deltager begge dage, en som hundefører og den anden som hjælper. Der skal formentlig bruges flere hjælpere, tilmeldinger til en eller begge dage modtages med tak.
Tilmelding fra hundeførere, der ønsker at deltage, på SMS eller mail til Keld Andersen snarest og inden den 25. januar 2018.

Debutantkonkurrencen 2018

Lørdag den 6. januar tog vi hul på vinter/forårskonkurrencerne med årets Debutantkonkurrence. Det blev den første dag i året, hvor vi oplevede snevejr, ikke meget, men det lagde sig og forsvandt så igen. Noget, som nogle ekvipager var mere udfordrede af end andre, hvilket godt kan have haft betydning for det endelige resultat.
Vejret må vi tage som det kommer, så det gjorde vi, og sluttede i herligt solskin.
Vi havde kun 5 debutanter selv, så vi fik hjælp fra Nyborg og Ringsted afdelinger.
Tak til skovboerne for den villighed der blev udvist i forbindelse med planlægningen og afviklingen.
Det var første gang i mange år uden Jytte P i kantinen, men med Annitha og hendes hjælpere, kan vi se fremtiden i møde med fortrøstning - det skal nok gå.
Der var desværre et afbud fra en syg Skovbo-hund i unghundeklassen - her resultaterne:

Unghundeklassen:
Nr. 1: Marianne Larsen og Flottenheimers Uron, Ringsted med 141.3 point.
Patruljeklassen:
Nr. 1: Line Holm Hels og Amagers Qvalli, kld. Luna, Skovbo med 219,8 point.
Nr. 2: Per Due Jensen og Amagers Rasko, kld. Rasso, Skovbo med 191.4 point.
Kriminalklassen:
Nr. 1: Torben Nielsen og Grunk von der Mooreiche, Skovbo med 211,6 point,
Nr. 2: Flemming Hartwig Pedersen og Hulgaards Ozzi, Nyborg med 207,3 point.
Vinderklassen:
Nr. 1: Jens Andreasen og Amagers Helga, Skovbo med 209,3 point.
Nr. 2: Dennis de Fries og Abardi Urban, Ringsted med 184,4 point.

Tillykke til deltagerne og godt Nytår til alle.

Indkaldelse til generalforsamling 2018

DANSK POLITIHUNDEFORENING
SKOVBO AFDELING

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til generalforsamling.

Dansk Politihundeforening, Skovbo afdeling, indkalder herved til ordinær generalforsamling søndag den 28. januar 2018 kl. 1400 i klubhuset, Vollerslevvej 12, 4623 Bjæverskov.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Beretning fra eventuelle udvalg.
 5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Kassereren foreslår kontingent for aktive og passive medlemmer samt lokalgebyr til vedtagelse, hvorefter kontingent er forfaldet til betaling.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 9. Valg af revisor og suppleant.
 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.

For bestyrelsen
Keld Andersen, formand.

Indkaldelse til generalforsamling i støtteforeningen.

Dansk Politihundeforening, Skovbo afdelings Støtteforening, indkalder herved til ordinær generalforsamling søndag den 28. januar 2018 i klubhuset, Vollerslevvej 12, 4623 Bjæverskov. Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af Skovbo afdelings ordinære generalforsamling. Se ovenfor.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.

For bestyrelsen
Keld Andersen, formand

Debutantkonkurrencen 2018

Debutantkonkurrencen lørdag den 6. januar bliver en super start på 2018. Der bliver 8 startende. Blandt de 8 startende er der 4 DM-deltagere fra 2017.
Vi sørger for spændende og udfordrende øvelser til alle. Kom og vær med. Med flere hjælpere kan vi lave øvelserne endnu mere spændende. Tilmeldingen er stadig åben. Det bliver en god dag i klubben

Juleafslutning

Kære alle. Som traditionen byder, var der juleafslutning i klubben tirsdag. Hele 32 medlemmer havde fundet vej til et par hyggelige timer med gløgg og Helenes klejner. Tak til Helene for klejnerne og til Jytte og Jørgen for gløgg. Det var vel deres sidste arrangement som kantinepar, i hvert fald i denne omgang.
Vi havde også lejlighed til at hilse på Erling Christensen, der havde fået kørelejlighed, et af vore trofaste medlemmer, vi ikke ser så ofte. Tak for det.
Så er der blot tilbage at ønske alle læsere en god Jul og et godt nytår. Vi ses i 2018.

Ny områderedaktør.

Som I nok har kunnet informere jer om på facebook, er der kommet et redaktørskifte i vores område. Jeg overtager posten som områderedaktør for Klaus Buddig pr. 1/1 2018.

Jeg ser frem til et godt samarbejde med jer alle, for uden alle jeres historier kommer der intet i bladet fra vores område! Alle historier, store som små, kan bruges; en historie om en træningsdag i klubben, et socialt arrangement, prøvekåring/kåring, lokalkonkurrence eller en officiel. ALT kan bruges, og alt er med til at fortælle hvad vi render rundt og laver i området. Specielt nu i de kolde og ”konkurrenceløse” måneder, som Tina også har efterlyst. Så er I ude og træne, tag et billede og skriv en lille notits om det. Måske en ny træningsmetode man prøver, eller bare en kold og våd dag man gør hyggelig med lidt hundetræning.

Nu til det mere praktiske!

Historier skal skrives i programmet Word. I word dokumentet angives med tekst hvor eventuelle billeder skal sættes ind; eksempelvis billede 1: Fido på rundering. Billederne skal nummereres alt efter rækkefølge de skal være i i artiklen. Når man har nummereret billedet må der også meget gerne skrives billedtekst efter ligesom i eksemplet. I skal ikke selv sætte billederne ind i teksten, men blot vedhæfte dem i mailen I sender til mig.

Billeder skal være minimum 500 KB for at komme med i bladet. Billederne skal navngives med nummer, navn på artikel og til sidst billedtekst. Eksempelvis: Billede5 - Træning i Sommerland Sjælland - Osvald på rundering

Alt materiale sendes til min mail, linehels@hotmail.com, senest d. 21. i hver måned. Hvis en artikel sendes fx d. 21. december kommer den med i februar bladet. Ens historie kommer altså ikke med i måneden liiige efter man har afleveret, men den efterfølgende.

Hvis I har nogle spørgsmål til noget skriver/ringer I bare alt det I har lyst til. Jeg ser som sagt frem til samarbejde med jer alle, så vi kan vise alle de andre hvor fedt vi har det i vores område. HUSK ingen historie er for lille til at komme med!!

Denne besked lægger jeg ligeledes op på områdets fælles facebookside, så alle nemt og tilgængeligt kan finde informationerne til krav for materiale. Selvom jeg lægger det på nettet, må I meget gerne i det nye år minde medlemmerne om redaktør skiftet og om hvor vigtigt det er for os alle at få indsendt noget materiale til bladet - ingen historie er for lille!

De kærligste hilsner Line(Skovbo)

Kalenderkig til 2018

Hej Skovboere.

Lige nu er det svært at se forbi jul og nytår, men der er heldigvis gode og spændende Skovbo-begivenheder både før og efter. Kalenderen er åben, tilmeld jer nu.

Husk for eksempel tirsdag den 19. december, hvor der er juleafslutning i klubben, også i år
med Helenes fantasmagoriske klejner. Håber vi ses.

Husk også gerne Debutantkonkurrencen lørdag den 6.januar. Den dag, nyoprykkerne møder deres nye virkelighed. Følgende bør straks tilmelde sig:

Tine Mayner/Amagers Qurt i unghundeklasse,
Line Holm Hels/Amagers Qvalli kld. Luna og Per Due Jensen/Amagers Rasso, kld. Rasko i patruljeklasse,
Torben Nielsen/Grunk von der Mooreiche i kriminalklasse,
Jens Andreasen/Amagers Helga i vinderklasse.

Vi sørger for passende sparring til jer. Der skal, som altid, bruges mange dommere og figuranter, tilmeld jer bare, det bliver en super dag.

Læg også mærke til, at den 23. januar er der mønstring for kåringshunde. Spændende, hvor mange der satser på kåring i foråret 2018.

Endelig er der generalforsamling søndag den 28. januar kl. 1400 i klubben. Der bliver udsendt rigtig indkaldelse. Mød op og deltag i foreningsarbejdet.