Ny Hovedbestyrelsesmeddelelse.

Hej alle Skovboere.
Det går stærkt nu. HB har netop udsendt ny meddelelse vedrørende aflysninger gældende til den 30. april.
Check også kalenderen.
Keld A, Skovbo.

Se HBs meddelelse herunder og på hjemmesiderne.

HB har besluttet at forlænge aflysningen af konkurrencer, træning og andre arrangementer under Dansk Politihundeforening til og med torsdag den 30 april 2020.

Orientering om aflysninger/ændringer.

Den annoncerede lokale Skovbo Unghundekonkurrence den 28. marts er aflyst i henhold til myndighedernes anvisninger.

Bemærk i det medsendte fra områdelederen muligheden for flytning af U-1 til den 19. april, hvis den ikke kan afvikles den 5. april.
Vil I, som har tilmeldt jer som dommere/figuranter og hundeførere melde tilbage til mig, hvis I ikke kan deltage den 19. april.

Keld A, Skovbo.
--------------------------------

D.d. modtaget fra områdelederen:

Hej alle
Set i lyset af seneste udmelding fra myndighederne, hvori der blandt andet er et forbud mod forsamlinger på 10 personer eller mere, gældende i første omgang til den 30. marts,er vi desværre nødt til at aflyse områdemesterskabets del 2.
Umiddelbart vil jeg tro, og dette er ren og skær gæt fra min side, at dette forbud bliver forlænget til påsken, og vi er derfor, i områdebestyrelsen, blevet enige om at vi udskyder områdemesterskabet, dvs. både del 2 og finalen, på ubestemt tid.
Vores oprykningskonkurrencer, Unghund-1, Patrulje- og kriminaloprykningerne, er vigtigere af få afholdt, også uden at vi lægger april måned ned for dommere og figuranter.

I skrivende stund, vil Unghund 1 stadig blive afholdt den 5. april i Skovbo, med mulighed for at myndighederne ændrer den foreløbige dato for forsamlingsforbud. Muligheden for at hovedbestyrelsen ændrer datoer for oprykningskonkurrencerne er naturligvis også til stede, men jeg tænker at vi tager den derfra, såfremt der kommer en udmelding om dette. Såfremt myndighederne forlænger forbuddet som forsamlinger til påsken, kan vi afholde unghund 1 den 19. april, hvor finalen skulle have været afholdt. Dette tager jeg selvfølgelig en snak med den arrangerende klub om.

Vi skal selvfølgelig, i Dansk Politihundeforening, følge myndighedernes vejledninger og overholde de forbud der end måtte være - så derfor husk ikke at afholde træning eller andre arrangementer for 10 personer eller mere. Husk at holde god afstand til hinanden, også selvom det er udendørs.

Jeg vender naturligvis tilbage, hvis der kommer nyt fra HB.

Pas godt på hinanden derude.

Hilsen
Mikkel

Orientering om områdemesterskabet del 2.

Hej alle
Som udmeldt fra HB er alle konkurrencer, træning og andre arrangementer under DPH aflyst indtil 26. marts.
Det betyder således at del 2 bliver aflyst, men vi vil forsøge at afholde konkurrencen den 29. marts i stedet for, såfremt der ikke kommer nyt fra HB.
Vil i være venlige at videreformidle dette til jeres respektive medlemmer som skulle stille i konkurrencen, enten som hundeførere, dommere, figuranter eller hjælpere?
Når jeg har yderligere information fra HB bliver dette naturligvis meldt ud.
Venlig hilsen
Mikkel

Adgang til klublokaler/træningsplads indtil den 26. marts.

Hvis medlemmer benytter klubbens træningsplads til privat træning/luftning kan klubhusets faciliteter, toiletter m.v., benyttes under iagttagelse af myndighedernes anbefalinger og påbud om hygiejne, antal tilstedeværende, undladelse af fysisk kontakt m.v.
Det har ikke været muligt at organisere håndsprit i klubben. Medbring eventuelt selv eller/og vask hænder.
Pas på jer selv og hinanden.

Meddelelse fra HB om Coronavirus

HB beslutning

Som en aktiv del i bekæmpelsen af Coronavirus, COVID-19 har HB besluttet at konkurrencer, træning og andre arrangementer under Dansk Politihundeforening er aflyst til og med torsdag den 26. marts 2020.

Udviklingen vil løbende blive vurderet med hensyn til en evt. forlængelse af forbuddet.

Herudover opfordres medlemmerne til at følge de anbefalinger, som er og bliver udsendt fra myndighederne.

Pas på hinanden derude.
-----------------------

Det betyder, at alle de nævnte aktiviteter i Skovbo afdeling er aflyst/udsat i det oplyste tidsrum.
Bestyrelsen orienterer løbende.

Områdemesterskaberne 2020.

Hej alle.

Vi er nu færdige med udtagelserne til OM-2020. Vi havde en fin unghunde udtagelseskonkurrence i dag med 4 deltagere. Vi skulle have været 5, men Jeppe blev kaldt på arbejde.
Resultaterne var lovende også henset til den kommende oprykning ved U-1-2020 den 5. april her i Skovbo.
Nr. 1 med 173,2 point Renè B. Lindhardt/Amagers Harvey.
Nr. 2 med 170,8 point David Woodfield/Heitahs Holly.
Nr. 3 med 169,5 point Annitha M. Alrik/Amagers Figo
Nr. 4 med 167,0 point Dennis Rasmussen/Zerberuzdk Gangster kld. Messi.

Skovbos deltagere ved OM-2020 er:

Del 1 i Frederiksværk:
Jens Andreasen/Amagers Helga.
Erik Goth-Eriksen/Vi-to vom Nessenberg.
David Woodfield/Heitahs Holly.

Del 2 i Roskilde:
John B. Nielsen/Sund Hund Enzo.
Helene Høyer/Rothmanns Joey.
Renè B. Lindhardt/Amagers Harvey.

Skovbo kan ikke stille fuldt hold. Ingen af vore patruljehunde kan deltage.

Ændring i udtagelserne til Områdemesterskaberne.

Kære Skovboere.

På grund af få tilmeldinger er der ændringer i afviklingen af udtagelserne til OM-2020.

Søndag den 23. februar kl. 0800: Træningskonkurrence for de tilmeldte kriminal- og vinderhunde.
Lørdag den 29. februar kl. 0800: Udtagelseskonkurrrence for 4 unghunde og træningskonkurrence for eventuelle patruljehunde.

Der kan, som vanligt, bruges hjælpere på alle planer.
Det forventes, at man, hvis man har mulighed for det, hjælper hinanden i træningskonkurrencerne.

Tilmelding til Keld A.