Møde med Køge Hundeklub om “flyvepladsen”.

Der har tirsdag den 14. september 2021 kl. 1900 været holdt et møde i Køge Hundeskoles lokaler mellem bestyrelsen for Køge Hundeskole og bestyrelsen for Dansk Politihundeforening, Skovbo afdeling.

Mødet kom i stand på vor foranledning efter, at bestyrelsesmedlem/formand for Køge Hundeskole, Johnny Sarka, havde skrevet en klage til Køge kommune om en episode med twist om, hvem der må opholde sig og træne på et bestemt område, det vi kalder ”flyvepladsen”.

Ved et møde med Køge Kommunes daværende ansvarlige for Pilebækgård i Kultur- og Fritidsafdelingen, Linda Moris i anledning af klagen, aftaltes det, at vi fra Skovbo PH ville aftale et møde Med Køge Hundeskoles bestyrelse i forventning om, vi selv kunne finde ud af at klare sådanne twister.

Baggrunden for klagen var nogle episoder mellem medlemmer fra Skovbo PH og et medlem, måske flere, fra Køge Hundeskole om adgang til græsarealet ved ”flyvepladsen”. Det var vort håb og intention med mødet, at vi kunne finde forståelse for, at begge klubbers aktiviteter kan og skal foregå i fordragelighed og med gensidig hensyntagen.

Fra Skovbo deltog Keld Andersen, Annitha M. Alrik. Theo Frederiksen og Dennis Rasmussen.
Vi blev venligt modtaget af bestyrelsen for Køge Hundeskole, Johnny Sarka, Jan Petersen, Tina Thomsen og Hans Hansen, som bød på kaffe og kage.

Her et kort referat af et vellykket møde med bestyrelsen for Køge Hundeskole og til slut en henstilling til vore medlemmer.
---

Det blev ved mødet aftalt, at Skovbo PH gerne må benytte græsarealet ved flyvepladsen, når Køge Hundeskole ikke afholder aktiviteter der. Såfremt medlemmer af Køge Hundeskole skulle dukke op, mens man er i gang, afslutter man sin træning i rimelig tid, samtidig med at der henstilles til og huskes, at alle taler pænt til hinanden.
Det blev meldt ud, at Køge Hundeskole ikke havde interesse i ”vores” have.
Det fremkom også på mødet, at der var forskellige opfattelser af, hvilket område, der var tildelt Køge Hundeskole, idet Køge kommune havde sagt et til Køge hundeskole, og noget andet til Skovbo PH.
---
Vi søger snarest dette afklaret med Køge kommune, og resultatet udmeldes herefter.

Det er vor opfattelse, at episoderne i det væsentligste kan henføres til twister med en lille gruppe af IGP-folk, som er kommet til Køge Hundeskole. Vi er i hvert fald ikke bekendt med, at der tidligere har været episoder, som medlemmerne ikke selv har kunnet løse.
Vi skal derfor indskærpe vore medlemmer, at de selvfølgeligt skal følge ovenstående regelsæt over for alle Køge Hundeskoles medlemmer, men er særligt opmærksomme over for netop den nævnte lille gruppe.

 

 

Jubilæumskonkurrencen 2021.

Lørdag den 11.9. blev den 37. jubilæumskonkurrence i Skovbo afholdt.
Der var tilmeldt 6 førere og hunde. Desværre kunne 2 af vore DM-deltagere
ikke deltage, så der var inviteret en DM-deltager fra Holbæk. Resultaterne:

Vinderklasse:
Vinder med 191,8 point Jens Andreasen og Amagers Helga.
Nr. 2 med 185,1 point Ole Boy Sørensen og Amagers Martin.

Kriminalklasse:
Vinder med 196,0 point Line Holm Hels og Amagers Qvalli, kld. Luna.
Nr. 2 med 177,9 point Thomas Ritter og Møllers Leon.

Patruljeklasse:
Vinder med 213,8 point Martin Lind og Laguso Hares, kld. Batman.
Nr. 2 med 199,0 point Jan Priess og Lærkebos Jasso, Holbæk.

Tillykke til alle med resultaterne og held og lykke ved DM i Ringsted.
Som man aner på resultaterne, så havde konkurrencen niveau.
Vejret var denne dag perfekt, så det blev en rigtig god Skovbo-dag.

Tak til John Nielsen, der havde lavet en god konkurrence.
Til Finn B. Andersen, for de fine arealer og hjælp ved tilrettelæggelsen.
Til Karen Olsen, Gitte Koch, Alan Pihl, Dennis Rasmussen, Per Due Jensen,
Peder M. Engestoft, Keld Andersen, Jackie Jensen, Karsten Staanum og
Erik Goth-Eriksen, der fik det hele til at fungere.

Udtagelseskonkurrence i Patruljeklasse i Tåstrup.

Søndag den 5. startede 10 førere og hunde i udtagelsen til DM i Ringsted. Der var 3 hunde og førere fra Skovbo. Resultaterne blev:

Nr. 1 Eva Pedersen og Dana von der Burg Bilstein med 229 point.
Nr. 6 Per Due Jensen med Amagers Rasko, kld. Rasso med 186 point.
Nr. 8 Dennis Rasmussen med Zerberuzdks Gangster, kld. Messi 184,3 point.

Kæmpe tillykke til Eva og Dana med det exceptionelt flotte resultat, det højeste på landsplan og direkte adgang til DM.

Per og Rasso mistede noget på rundering og hele øvelse 11. Dennis havde det svært på spor.

Med alle udtagelseskonkurrencerne gennemført ser regnskabet for Skovbodeltagere ved DM i Ringsted således ud:

Vinderklasse:

Ole Boy Sørensen og Amagers Martin, sek. 1.
Jens Andreasen og Amagers Helga, sek. 2.

Kriminalklasse:
Thomas Ritter og Møllers Leon, sek. 1
Line Holm Hels og Amagers Qvalli, kld. Luna, sek. 2

Patruljeklasse:
Martin Lind og Laguso Hares, kld. Batman, sek. 1.
Christoffer M.K. Andersen og Abardi Yankee, sek. 1.
Eva Pedersen og Dana von der Burg Bilstein, sek. 2.

PS: Se alle resultater fra hele landet på hjemmesiden.

PPS: Der mangler stadig hjælpere til JUBI-konkurrencen på lørdag. Tilmelding direkte til formand.

Jubilæumskonkurrence 11.9.2021

Hej Skovboere.

Jeg skal henlede opmærksomheden på Jubilæumskonkurrencen den 11. september. Det er en konkurrence med lang tradition indført i året for Skovbos 10-års jubilæum i 1984 og afholdt hvert år siden.

Den afholdes som træningskonkurrence for Skovbos DM-deltagere. Nogle gange suppleret med DM-deltagere fra andre afdelinger, hvis vi ikke selv har kunnet levere.

Det kan vi i år, der er allerede tilmeldt 4 deltagere henholdsvis i vinder- og kriminalklasse. Der er mulighed for flere i patruljeklassen, både fra sektion 1 og 2.

DERFOR et opråb til dommere og figuranter,  ind på hjemmesiden og meld jer til den 37. jubilæumskonkurrence, så er I med til at give vore DM-deltagere de bedste konkurrencetræningsmuligheder før DM i Ringsted.
Det bliver en rigtig Skovbo-dag.

Lydighedshold, maddag og udtagelse i sektion 1.

Igen en uge med mange aktiviteter i Skovbo. Opstart på efterårets lydighedshold, efterårssæsonens første maddag og udtagelsen i sektion 1.s patruljeklasse i Ringsted. Ved alle begivenheder var Skovbo-medlemmer i sving.

Mandag den 30. august havde Lisbeth Lyng Thyssen og Karen Olsen indskrivning for lydighedskursister i klubben, Bjæverskov.
Der kom 16 kursister, hvilket er en dejlig fremgang i forhold til sidste år. Det er herligt at se, at der er ved at komme god gang i lydighedsholdene igen. Det er en af de aktiviteter, som har lidt mest under restriktionerne i hele 2020 og foråret 2021. Vi håber, der er nye medlemmer blandt kursisterne.

Tirsdag den 31. var der maddag i klubben med Torben Alrik som vært. Det var grillaften og Torben serverede de lækreste og møreste bøffer nogen sinde. Dertil Anithas fremragende salat og bagte kartofler. Alt i alt en gourmandoplevelse med vin ad libitum, som Finn A sponsorerede. Til kaffen kage fra Gitte Koch. Ærgerligt, at blot 13 medlemmer fandt vej til denne fest.

Onsdag var der udtagelse i Ringsted til DM i Ringsted i patruljeklasse for sektion 1. I alt 5 førere og hunde deltog i konkurrencen, som var tilrettelagt af Søren Bjæverskov. Fra Skovbo deltog 2 førere og hunde, og de placerede sig pænt:

Nr. 1: Martin Lind og Laguso Hares med 220,1 point.
Nr. 2: Christoffer M.K. Andersen og Abardi Yankee med 215,1 point.

Disse flotte resultater gav naturligvis billet til DM, men også en hel oprykning til kriminalklasse til Martin og en halv til Christoffer. Stort tillykke til alle 4.
De øvrige resultater kan ses på hovedforeningens hjemmeside.

Og ugen er ikke helt slut. Søndag er der udtagelse for sektion 2 i patruljeklasse i Tåstrup. Skovbo har 3 førere og hunde med. Følg deres resultater live på hjemmesiden.

Udtagelser i Kriminal-og Vinderklasser i sektion 1 og 2.

Det har været en uge med mange aktiviteter i klubben og mange medlemmer har været involverede i afviklingen af sektion 1.s udtagelser i K-klasse og V-klasse onsdag den 25. august i Slagelse og i sektion 2.s udtagelser i K-klasse den 28. august og V-klasse den 29. august, begge dage i Skovbo.

Ved konkurrencerne i Slagelse deltog 1 kriminalhund og 3 vinderhunde. To hunde og førere var fra Skovbo.

I kriminalklasse:
Nr. 1: Thomas Ritter med Møllers Leon, 179,2 point.

I Vinderklasse:
Nr. 3: Ole Boy Sørensen med Amagers Martin, 183,0 point.

Jeg kender ikke det eksakte antal af dommere, figuranter og andre hjælpere ved konkurrencerne i Slagelse, men jeg ved, at der var en del Skovbo-folk i sving. Tak til dem alle.
Og så et stort tillykke til Thomas og Ole og deres dejlige hunde med udtagelsen til DM i Ringsted.

 

Ved kriminalkonkurrencen i Skovbo deltog 12 hunde, heraf 6 fra Skovbo. Det blev en regnvejrsdag med kraftig regn fra morgenstunden, lidt aftagende hen over middag, men – det påvirkede resultaterne stærkt særligt på sporene.

Kriminalklasse:
Nr. 3:   Line Holm Hels med Amagers Qvalli, 204,4 point.
Nr. 4:   Erik Goth-Eriksen med Vi-to vom Nessenberg, 201,2 point.
Nr. 5:   Annitha Munkholm Alrik med Amagers Figo, 199,6 point.
Nr. 8:   Jeppe Fabrin Ditzel og Schæferhaven Debbie, 174,9 point.
Nr. 9:   René Bo Lindhardt med Amagers Harvey, 172,4 point.
Nr. 12: Helene Høyer med Rothmanns Joey, 161,0 point.

Vi fik i området 3 DM-deltagere, 2 nye vinderhunde og 2 halve oprykninger.
Herfra kæmpe respekt med et flot comeback og udtagelse til DM til Line og Qvalli.

 

Ved vinderkonkurrencen i Skovbo deltog blot 1 hund og fører, begge fra Skovbo. Vores udmærkede områdeleder havde bestemt, at selv om der blot var en hund, skulle konkurrencen afholdes som planlagt. Der var rundt om, selv i et andet område, en del ”snak” om rimeligheden i det, men vi ser at man også i område 2 havde en konkurrence med samme deltagerantal. Mon ikke den snak så er parkeret. Vi er meget tilfredse med at vi kunne beholde Jens i eget område.

Vinderklasse:
Nr. 1: Jens Andreasen med Amagers Helga, 211,8 point.

Stort tillykke til Jens og Helga med udtagelsen til DM i Ringsted.

Ved de to konkurrencer i Skovbo fik hundeførerne hjælp af i alt 29 dedikerede medlemmer som overdommere/dommere/figuranter/listeførere/tilrettelæggere og andre hjælpere. De fortjener alle kæmpe tak og ros.

PS: I kan se alle resultaterne på hovedforeningens hjemmesiden under resultater.

Tilmelding til udtagelseskonkurrencerne.

Udtagelseskonkurrencerne nærmer sig!  Husk tilmelding på kalenderen.

Sidste tilmeldingsfrist til kriminal- og vinderklasser for sektion 2 er den 8. august kl. 1800.
Sidste tilmeldingsfrist til patruljeklasse er 15. august kl. 1800.
Der skal bruges både dommere og figuranter ved alle 3 arrangementer.

Kriminaludtagelsen sektion 2 afholdes i Skovbo lørdag den 28. august.
Vinderklassen sektion 2 afholdes i Skovbo søndag den 29. august.
Patruljeklassen sektion 2 afholdes i Tåstrup søndag den 5.september.

Tilmelding for sektion 1, henvendelse til områdeleder sektion 1.