Afslutning for kåringshold forår 2021 med prøvekåring.

Afslutningen for kåringsholdene foråret 2021 lørdag den 19. juni havde deltagelse af ca. halvdelen af vore kåringshunde. Det var vel årets hidtil varmeste dag, hvilket kunne ses på både hunde og førere.
Afslutningen var tilrettelagt som en konkurrence der samtidig kunne fungere som prøvekåring. Ikke alle opnåede det, som de ønskede, og må fortsætte på kåringshold igen efter sommerferien. Der var 3 standpladser, tak til Leopold og Vandværket for udlån af terræn.

Resultaterne:
Nr. 1:     Gitte kirsting Koch og To-se-tas Frigga kld. Carla med 105,1 point og indstillet til
kåring.
Nr. 2:     Allan Kristian Pihl og Tigerdyrets Delta med 102,1 point og indstillet til kåring.
Nr. 3:     Carsten Persson og Amagers Zaco med 100,1 point og indstillet til kåring.
Nr. 4:     Leif Birlie Eriksen og Amagers Rina med 91,8 point. Desværre ikke bestået
i øvelse 8, rundering.
Nr. 5:     Hasse Olsen og Vandalens Saxo med 89,1 point. På dagen ikke  bestået
i øvelse 7, spor.
Nr. 6:     Mikkel Hindborg Iversen og Amagers Carma med 48,6 point. Mikkel og Carma
stillede ikke i fuldt program.

Tak til Erik-Goth Eriksen, Per Due Jensen, Annitha Munkholm Alrik, Steen Pedersen, David Woodfield, Dennis Rasmussen, Henrik Frederiksen, Torben Nielsen og Peder Monefeldt Engestoft og Sara Holm Hels som alle var med til at gøre det til en rigtig Skovbo-dag.

Der arrangeres kåring for de 3 indstillede snarest muligt.

Seneste nyt.

Her kommer lidt ældre nyheder fra weekenden, hvor der var aktivitet bøde lørdag og søndag i klubben.

Lørdag var der afslutning for forårets lydighedshold. Afslutningen var tilrettelagt af instruktørerne Lisbeth Lyng Thyssen og Karen Olsen. Mogens Fruergaard varetog med virtuositet bedømmelsen af kursisterne.
Det var fremragende vejr, grundlovsdag og fars dag, hvilket tilsammen påvirkede deltagelsen, så deltagertallet blev 4 hunde og førere som havde en fin formiddag med god tid til hver enkelt.
Der var diplomer og gaver til alle. En ung lovende hundefører med en ung lovende hund ønskede at fortsætte træningen og bliver medlem hos os.
Forårssæsonen har været præget af konsekvenserne af de restriktioner, vi har været pålagt.  Vi håber på større tilslutning til efterårssæsonen og har brug for jeres hjælp med det.

Søndag havde Torben Alrik og Peder Monefeldt Engestoft for AU indkaldt til 11.-ver figurantmønstring for område 5, 6 og 7.
Råstoffet til de 14 fremmødte figuranter blev leveret af ca. 20 hunde med førere. Figuranterne blev instrueret og vurderet. Resultaterne heraf kan vi forhåbentligt inden længe se på en opdateret figurantliste.

Nyt fra bestyrelsen.

Kære Skovboere.
Her lidt nyheder efter bestyrelsesmødet tirsdag.

Vi holder den/de udsatte generalforsamlinger søndag den 27. juni kl. 1400 i klubben. Det indendørs forsamlingsforbud vil ifølge oplysninger fra myndighederne på det tidspunkt være hævet til 100, og når alle medvirker til at anbefalingerne fra myndighederne til sundhedsmæssigt sikkert samvær overholdes, så mener vi også, det er forsvarligt.

Det blev besluttet at få lavet lidt nødvendigt malerarbejde, så giv gerne en hånd med, når husudvalget indkalder til arbejdsdag igen.

Der er afslutning for lydighedsholdene lørdag den 5. juni. Der er helt sikkert plads til tilskuere.

Lørdag den 19. juni bliver der afslutning for begge kåringshold med en konkurrence i kåringsprogrammet med præmier og det hele. Det vil samtidig fungere som prøvekåring. Det bliver en hyggelig dag og vi skal bruge både dommere og figuranter.

Lørdag den 26. juni laver vi afslutning på forårssæsonen med sommerkonkurrence og -fest. Klubben er vært ved grillmad. Vi håber på god tilslutning til begge arrangementer.

Vi håber og regner med, at vi alle kan glæde os til en (næsten) normal efterårssæson og har planlagt for: maddage, udtagelseskonkurrrencer i kriminal- og vinderklasse sektion 2 i Skovbo, jubilæumskonkurrence, klubmesterskaber i alle klasser, sjællandsmesterskab for unghunde samt lydigheds- og kåringshold.

Det bliver, håber vi, et normal, travlt efterår.

Til sidst en opfordring. Der forudses mangel på lydighedsinstruktører til efterårsholdene. Giv din klub og dig selv den glæde at tage et lydighedshold. Du kan godt! Gør det nu! Få en snak med lydighedskoordinator Lisbeth Lyng Thyssen.

Der kommer snart et referat fra mødet på hjemmesiden, og check så i øvrigt kalenderen og MELD DIG TIL.

Oprykningskonkurrencerne 2021.

Kære Skovboere.

En weekend med hundesport i vores forening over hele landet er forbi. Oprykningskonkurrencerne 2021 blev heldigvis gennemført.  Det var dejligt igen at være værter ved en officiel konkurrence i Skovbo.

Lørdag havde vi fornøjelsen af kriminalklassen i Skovbo. Finn B. Andersen havde tilrettelagt og skaffet gode arealer til de 6 hunde og førere. Tak til de 6 dommere, de 4 figuranter, overdommer Jesper Kragh fra Næstved og Steen og Linda, der bestyrede kantinen.
Vi fik da også landets højeste resultat i kriminaloprykningen, idet Torben Jensen med Mølles Totti fra Frederiksværk vandt med 215 point.
Det blev til i alt 2 halve oprykninger til vinderklasse, desværre ikke til vore egne hundeførere. Se resultaterne på DPH.s hjemmeside. Beklageligvis slet ingen nye vinderhunde i område 6.

Søndag havde vi 5 Skovbohunde til oprykning i patruljeklasse i Tåstrup, hvor i alt 11 hundeførere stillede op.
Der blev lavet pæne resultater, idet vi også her fik landets højeste resultat med Linda Mai Rasmussen og Sund Hund Honey fra Frederiksværk, der vandt med 223.8 point og en hel oprykning til kriminalklasse. I alt fik område 6 fire nye kriminalhunde.
Skovbo fik 2 af dem, da Annitha Munkholm Alrik med Amagers Figo og Jeppe Fabrin Ditzel med Schæferhaven Debbi begge fik den sidste halve oprykning. Endelig fik Dennis Rasmussen med Zerberuz Gangster, kld. Messi, en halv oprykning til kriminalklasse (de har gode nerver). Se øvrige resultater på hjemmesiden.

Ser vi på resultaterne i oprykningskonkurrencerne for hele landet, hvor der var godt hundevejr over hele linjen, må vi konstatere, at der synes at have været stillet store krav til hunde og førere.

I kriminalklassen stillede på landsplan 15 hunde og førere op. Som allerede nævnt blev højeste resultat 215 point, hvilket er acceptabelt, men pointgennemsnittet for alle 15 deltagere blev 183,9 point, det er bemærkelsesværdigt lavt. Der blev opnået i alt 5 halve oprykninger til vinderklasse.

I patruljeklassen stillede på landsplan 44 hunde og førere op. Højeste resultat var 223,8, hvilket er forventeligt, men pointgennemsnittet for alle 44 deltagende blev 191.4 point, hvilket er lavt. Der blev opnået 1 hel og 17 halve oprykninger til kriminalklasse.

Se selv alle resultater på hjemmesiden.

PS: Der findes ikke p.t. resultater for kriminalklasse i område 1 og patruljeklasse i område 7.

Interessant meddelelse fra Husudvalget.

"Kære Skovboere"
Så er der brug for jeres engagement og snilde. Vi skal have vedligeholdt vores udendørs faciliteter i klubben, og har derfor planlagt en arbejdsdag 17. april fra 9-14. Vi skal bl.a. have udbedret stakittet ved terrassen, etableret et tilsvarende stakit mellem jernlågen og huset i den vestlige ende, og udskiftet knækkede hegnsstolper i den østlige ende af haven. Klubben sørger for at vi ikke tørster undervejs, samt en Corona-venlig frokost i form af sandwiches. Vel mødt!"
Mvh Dennis

Tilskuere til U-1-2021.

Kære formænd

Vil I være behjælpelige med at formidle dette i jeres afdeling 😉
Da forsamlingsgrænsen er hævet til 50 personer vil Unghunde 1 i PH København på søndag blive afviklet som en normal konkurrence med en samlet afslutning, men uden helt fri tilskuer adgang.
For at sikre at vi overholder den nævnte grænse, er der en begrænsning på hvor mange der kan tillades at møde op på hovedstandpladsen.
Ud over deltagende hundeførere, dommere, figuranter og andre hjælpere fra KBH, kan hver hundefører fra de DELTAGENDE afdelinger medbringe HØJST et par supportere, FORUDSAT de følges med hundeføreren i samme bil.
Andre vil desværre blive afvist på hovedstandpladsen.
Desuden skal de fremmødte selvfølgelig stadig overholde de anbefalede retningslinjer mht. social afstand.Klubhuset vil være lukket og må kun benyttes i forbindelse med toiletbesøg. Den bagerste halvdel af terrassen er forbeholdt dommere og officials.Men vejret skulle blive fint, let vind, 5-8 grader og sol under konkurrencen om formiddagen, så man kan nyde det uden for.
På forhånd tak 😊
Hilsen
Buddig