Skovbo-nyt.

Den nu næsten traditionelle grillaften på forårssæsonens sidste maddag er populær. En kombination af forventningen om gode bøffer og pølser samt Torben Alriks ry som grill-master fik hele 37 medlemmer til at møde op. Og de fik, hvad de kom efter, gode bøffer og pølser med tilbehør.
Tak til Annitha og Torben, som havde købt ind og tilberedt. Jeg håber ikke, at jeg har glemt nogen.
Tak til Mogens Fruergaard, som sponserede vinen. I må selv spørge ham om årsagen.
PS: Der er billeder fra aftenen på Fb.

Jackie Jensen har sagt ja til at være leder af foreningens opvisningshold igen i år. Der er lige nu to opvisninger på skemaet, nemlig et event ved Tune Kirke den 17. juni og ved Kjøge Mini-Bys sommerfest den 11. og/eller 12. august.
To gode muligheder for at gøre opmærksom på os selv og forhåbentlig hverve nye medlemmer til vor forening. Støt op om arrangementerne og tilbyd Jackie jeres hjælp. Det er sjovt.

Vi ser frem til lydighedsafslutningen lørdag den 2. juni. Der er lavet et stort forarbejde af Maria Koldenborg og instruktørerne. Det bliver en rigtig god dag. Kom og vær med.

Husk så også lige vores officielle forårssæsonafslutning: Sommerkonkurrence og Sommerfest lørdag den 16. juni. Det bliver ganske sjovt, kom og få en god oplevelse, alle kan deltage.

Ny kriminalhund i Skovbo.

Det meddeles netop nu, at ved OPR-P-2018 i Tåstrup har:
Bente Ritter og Laguso Emma med et resultat på 206,7 point fået sin anden halve oprykning til kriminalklasse. Tillykke til de to.
Se øvrige resultaterne på områdets Fb- eller hjemmeside.

Info: På admin.-systemet ser det ud til, at der har været holdt OPR-P-2018 i 6 områder. Der har deltaget i alt 30 hunde og førere. Der er kommet 5 nye kriminalhunde og 10 har fået halve oprykninger. Tillykke til dem også.

OPR-K-2018 ny vinderhund i Skovbo.

Karen Olsen og Kakesttos Freya er i vinderklasse fra 1. juli. Med resultatet 210,5 point fik Karen og Freya den sidste halve oprykning til vinderklasse. Tillykke med det, det er godt kæmpet af begge to.
Det var en dejlig dag i klubben. Tak til overdommer Jørgen Hansen fra område 5, til Lars Rishøj fra Birkerød og Mikkel Olsen fra Tåstrup for deres indsats som henholdsvis dommer og figurant.
Finn Andersen var tilrettelægger og Jytte Pedersen afløste i kantinen. Jytte har ikke glemt at hygge om os, vi fik både fin morgenmad og en super frokost. Desserten: selvfølgelig, hjemmelavet jordbærkage. Det var godt.

Info: Der blev holdt OPR-K i 4 områder. På landsplan deltog, ifølge administrations- systemet, 13 hunde og førere. Der kom 4 nye vinderhunde og 3 fik halve oprykninger. Tillykke til dem også.

OBS…OBS…OBS…OBS…….

Vi har vært så heldige, at få stillet vore låse om lidt tidligere end forventet.

Det vil sige, at fra i dag, fredag den 27. april 2018 kl. 1200, er der kun adgang til klubbens faciliteter med ny nøgle.

Ny nøgle udleveres, til de medlemmer som endnu ikke har fået, på tirsdage fra kl. 1700 -1730 eller efter aftale med Finn Andersen eller formanden.

Med de bedste hilsener og ønsket om en god "Store Bededagsferie", særligt til de af vore hundeførere, dommere og figuranter,som skal i opryknings konkurrence lørdag og søndag.

Bestyrelsen.

 

 

Nye områdemestre.

Skovbo fik tre nye områdemestre ved OM-2018 på Kildegården.
Tillykke til:

Ole Boy Sørensen, og Amagers Martin, sektion 1, der vandt patruljeklassen.
Karen Olsen og Kakesttos Freya, sektion 2, der vandt kriminalklassen.
Jan Verner Larsen og Nederholms Quick, sektion 1, der var bedste område 6 deltager i vinderklassen.

Områdemesterskabet i unghundeklassen gik til Mikkel Køster, og Amagers Unick, sektion 1, fra Frederiksværk. Tillykke til ham også.
Bonus info: Unick er søn af Amos von MaKeRa og Amagers Daisy, som vi kender så godt her i Skovbo.

Frederiksværk afdeling vandt "fadet" og har lovet at passe godt på det.
Hovedlister med resultater i øvrigt kan ses på områdets hjemmeside.

Vi var 8 Skovbo figuranter og dommere i konkurrencen, som var spændende, godt tilrettelagt og vel gennemført af Mette Lindegård og hjælpere fra Frederiksværk afd.

Stort tillykke til sektion 1 med de 3 områdemestre. Vi glæder os allerede til OM-2019.

Smånyt

Tak til Susanne og Finn B. for dejlig mad på årets anden maddag. De omkring 16 medlemmer som deltog, gjorde hvad de kunne for at spise op, men selvom vi var nogle, som spiste flere pæne portioner, lykkedes det ikke.

Husk tilmelding til forårssæsonens sidste maddag, tirsdag den 8. maj. Det er grill-aften med Torben A.

På søndag, den 15. april, er der finale i Områdemesterskabet på politihundeskolen Kildegården i Farum. Jeg håber vi ses, det er en begivenhed, som er et besøg værd. Kom og støt op om Skovbos 5 hundeførere. Det er 2 fra sektion 1 og 3 fra sektion 2.

Nøgleombytningen er godt i gang. De, som endnu ikke har fået ny nøgle, kan få den tirsdage i klubben eller efter aftale med Finn B. Andersen eller formanden. Husk, der skal bruges ny nøgle fra den 30. april.

Vi har fået en forespørgsel på at lave en opvisning ved Tune kirke, som vi har sagt ja til.
Det er til en begivenhed med ganske mange mennesker søndag den 17 juni. Hvis nogen af jer har gode ideer, så kom frem. Der skal også bruges nogle hunde. Har du lyst til at deltage, så meld dig hos formanden.

Finn B. Andersen er primus motor i et arrangement den 12. juli - deltagelse i Køge kommunes "Sommersjov" for børn i sommerferien. Finn er ved at lave et program. Arrangementet starter kl.0900 og varer til kl. ca. 1300. Der skal også bruges hunde og førere den dag. Tilmelding til Finn.

Husk, at indimellem Områdemesterskabsfinalen den 15. april og Sommersjov den 12 juli er der oprykningskonkurrencerne den 28. og 29 april, lydighedsafslutning den 2. juni og en Sommerkonkurrence måske med en sommerfest formentlig den 9 juni. Oplysning herom efter bestyrelsesmødet den 17. april.

U-1-2018

U-1-2018 får ros for tilrettelæggelse og afvikling. Tillykke til Birkerød afdeling med det og til hundeførerne med flotte resultater.
For os Skovboer startede dagen med, at vore dommere, Mogens Fruergaard og Finn B. Andersen, på vej til konkurrencen blev udsat for en påkørsel, som totalskadede Mogens bil. Begge kunne, lykkeligvis, fortsætte i Finns tilkaldte bil, og om end noget forsinket, deltage i U-1 som planlagt.
Konkurrencemæssigt gik det ikke helt som vi havde håbet, men vi analyserer og kommer tilbage igen.
Resultater på områdets hjemmeside.

Kåring fredag 06-04-2018

Det blev en rigtig god fredag. Resultaterne fra kåringen blev meget hurtigt lagt ud på områdets hjemmeside, men mu får I dem alligevel.

Kåret blev:
Johnny Holt og Zerberus Fighter, Tåstrup afd. med 107,8 point.
Thomas Larsen og Bayogi Visa med 104.5 point.

To flotte kåringer, og læg mærke til, begge havde maximum point i de "store" øvelser. Det sker ikke ofte.
Tak til kåringsmand og figurant, de havde også en god dag.

Tillykke til de to nykårede som stiller igen til U-1 i Birkerød søndag. De er spændende at følge.
Tak til Birkerød for jeres smidighed ved tilmeldingen og til stambogsføreren for smidighed ved tildeling af kåringsnumre.

Som allerede skrevet en god fredag. Dejligt vejr, entusiastiske tilskuere og traditionelt sildebord efter kåringen.

Skovbo-Nyt.

Kære Skovboere.

Til alle Skovbos gourmander, der er maddag den 10 april. Det bliver hyggeligt, kom og vær med. Husk tilmelding på kalenderen.

Så nærmer tilmeldingsfristen sig for oprykningskonkurrencerne. Sidste frist til kriminalklassen, som afvikles hos os i Skovbo, er den 7. april, altså om 4 dage.

Sidste frist til patruljeklassen, der afholdes i Tåstrup er dagen efter, den 8. april.

Der skal bruges dommere og figuranter til begge konkurrencer, gør som I plejer - tilmeld jer på kalenderen.
Specielt til de P/U dommere, som er interesserede i oprykning - patruljekonkurrencen i Tåstrup giver point til det.

Endelig skal jeg henlede jeres opmærksomhed på Skovkøbing. Interessen har i år indtil nu mildest talt ikke været overvældende.
Der er tilmeldt 1 ud over arrangøren.
Det kan undre, idet der de foregående år har været meget positive tilbagemeldinger. Det var et populært arrangement, som bestyrelsen var glad for at kunne tilbyde medlemmerne.
Risiko for aflysning af dette års arrangementet og at arrangementet ikke tilbydes de kommende år, er nærliggende.
Så - hvis I blot har glemt at tilmelde jer, så gør det nu. Hvis ikke, så fortæl os hvorfor.

PS: Husk kåring fredag den 6. kl. 1200 fra klubben. Det bliver en god dag.