Indkaldelse til generalforsamlinger 2019

DANSK POLITIHUNDEFORENING

SKOVBO AFDELING

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til generalforsamling.

Dansk Politihundeforening, Skovbo afdeling, indkalder herved til ordinær generalforsamling søndag den 27. januar 2019 kl. 1400 i klubhuset, Vollerslevvej 12, 4623 Bjæverskov.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Beretning fra eventuelle udvalg.
 5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Kassereren foreslår kontingent for aktive og passive medlemmer samt                lokalgebyr til vedtagelse, hvorefter kontingent er forfaldet til betaling.
 7.           Indkomne forslag.
 8.           Valg af bestyrelse og suppleanter.
 9. Valg af revisor og suppleant.
 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.

For bestyrelsen
Keld Andersen, formand.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til generalforsamling i støtteforeningen.

Dansk Politihundeforening, Skovbo afdelings Støtteforening, indkalder herved til ordinær generalforsamling søndag den 27. januar 2019 i klubhuset, Vollerslevvej 12, 4623 Bjæverskov. Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af Skovbo afdelings ordinære generalforsamling. Se ovenfor.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.

For bestyrelsen
Keld Andersen, formand

 

Juleafslutning m.m.

Den traditionelle Juleafslutningen med Helenes navnkundige klejner tirsdag den 18. havde deltagelse af ca. 30 medlemmer. Det blev en hyggelig aften blandt klubkammerater. En fin afslutning på det år, som er ved at rinde ud. Tak til Helene samt Torben og Annitha for traktementet.

Jens Andreasen og Helga havde lørdag den 15. succes med assistance til Giesegård, hvor en jagtdeltager havde tabt sin telefon. Selv om der var ringet kraftigt til den, kunne ingen høre den. Helga brugte i stedet snuden, og efter ca. et kvarter kunne Jens aflevere telefonen til den glade ejer. Godt arbejde, tillykke til de to.

Næste arrangement er debutantkonkurrencen den 5. januar næste år. Der deltager 7 debutanter.
Der mangler stadig en 10.er figurant.
Tilskuere velkomne, kom og vær med, det bliver en god dag.

Skovbo afdeling ønsker alle en god Jul og et godt Nytår.

Debutantkonkurrencen lørdag 5.1.2019

Kom og få en god oplevelse i jeres nye klasser eller kom og vær med til at give debutanterne en god oplevelse.

Der er stadig nye unghunde og kriminalhunde som ikke er tilmeldt.
Der skal også bruges flere hjælpere, særligt figuranter og dommere.

Tilmeld jer på kalenderen nu. Der står sidste frist for tilmelding den 30. december, men vis hensyn til tilrettelæggerne som også skal holde jul og nytår, og vær venlige at tilmelde jer nu.

PS: Husk juleafslutning tirsdag den 18.

Undervisning i klubhus.

Fredag den 28. december fra kl. 0900 til ca. 1200 gennemgang af unghundeprogrammet for nye hundeførere i klubhuset. Potentielle deltagere er tilsagt. Mogens Fruergaard er ansvarlig.

Onsdag den 23. januar, om aftenen, er planlagt start på dommerundervisning i klubhuset. Undervisningen vil fortsætte de følgende onsdage. Oplysning om tider vil komme. Områdets dommeruddannere er ansvarlige.

Kåring lørdag den 8. december.

Kære Skovboere.

Det blev en rigtig god Skovbodag selvom vejret ikke viste sig fra sin bedste side. Det blev en kåring i regn og rusk, men ganske vellykket, selvom ikke alle helt nåede, hvad de havde håbet på. Kåret blev:

Jimmi Koldenborg og Tigerdyrets Aron med 108,3 point.
Jeppe Fabrin Ditzel og Schæferhavens Debbi, kld. Soya, med 106,6 point.
Kim Gravlev og Jen-Agers Laban, kld. Sofus, med 100,8 point.

Tillykke med de fine kåringer til jer.

Jens V. Hansen med Jenos Ula og Dennis Rasmussen med Zerberuzdk Gangster, kld. Messi, kunne på dagen desværre ikke få point nok i øvelse 8, rundering, og må om igen.

Tak til kåringsmand Carl Hulgaard og figurant Torben Alrik for en kompetent indsats under de ubehagelige vejrforhold.

Efter kåringen bød de 5 deltagere på sildebord. Denne Skovbo-tradition fik på dagen en ny dimension. De 5 havde hyret Sten til at forestå det kulinariske. Han var gået ”All In” for det. Jeg fik ikke talt alle fadene, men omkring 15 forskellige slags sild var der. Nævnes kan nogle af egne favoritter: Anissild og Portvinssild. Det kan anbefales. Ingen af de ca. 40 spisende gik sultne fra bordet, tværtimod. Tak til de 5 og Sten for en flot afslutning på kåringen. Saras fotos kommer senere.

Husk juleafslutning med ”Helenes Klejner” den 18. december. Tilmelding på kalenderen nødvendig.

Husk at tilmelde jer Debutantkonkurrencen den 5. januar. Der skal bruges dommere og figuranter.

Årsfest 2018.

Lørdag den 24. var der årsfest som igen i år var henlagt til Gørslev forsamlingshus. Omkring 60 medlemmer og ledsagere deltog i fejringen af de i alt 16 præmie- og pokalmodtagere, særligt selvfølgelig de 2 Dammarksmestre, Jan Verner Larsen og Nederholms Quik i vinderklasse og Ole Boy Sørensen og Amagers Martin i patruljeklasse.

De 5 Skovbopokaler blev uddelt således. Årets lydighedsinstruktør: Camilla Johansson. Årets bideinstruktør: Morten "Theo" Theodor Frederiksen. Årets ny lovende hundefører: Jeppe Fabrin Ditzel. Pokalen for ekstraordinær indsats til Årets Skovbomedlem: Maria Koldenborg og endelig Årets hund: Nederholms Quik med Jan Verner Larsen.

Menuen til festmiddagen var sammensat at en ekspert, og tilberedningen superb, det var gastronomi i topklasse. Tak til Sten for det.

Der var kæmpe lotteri, hyggeligt samvær og dans til kl. 0200. Stor tak til festudvalget for en rigtig vellykket og minderig årsfest.

Komplet pokalliste og fotos fra festen kan ses her på siden eller Fb.

Resultater for kåringsholdenes konkurrence og prøvekåring.

Lørdag var der afslutning for kåringsholdene efterår 2018. Afslutningen blev holdt som en konkurrence, der samtidig blev bedømt som en prøvekåring. Hundeførerne var spændte og det var instruktører og dommere også.
Ikke alle kåringshundene deltog, men 8 hundeførere valgte at vise, hvor langt deres hunde og de selv var kommet i uddannelsen.
To hunde deltog ikke i øvelserne 9 og 10, de 2 stopøvelser.
De 12 dommere/figurenter og de 8 hundeførere sammen med en del supportere startede med fælles morgenbord, og derefter gik det løs med øvelserne. Resultaterne herunder:

Nr. 1: Jeppe Ditzel Fabrin med Schæferhavens Debbi med 104,9 point.
Nr. 2: Kim Gravlev med Jen-Agers Laban med 102,1 point.
Nr. 3: Jimmi Koldenborg med Tigerdyrets Aron med 92.5 point.
Nr. 4: Jens Vilhelm Hansen med Jenos Ula med 85,5 point.
Nr. 5: Johanne Gabel med Jabina Yulle med 82,2 point.
Nr. 6: Dennis Rasmussen med Zerberuzdk Gangster med 82,0 point
Nr. 7: Sara Holm Hels med Hidden Farm Gucci med 49,6 point uden øvelserne 9+10.
Nr. 8: Anne Thybro Overgaard med Safft-Security Ditte med 42 point uden øvelserne 9+10.

Jeppe/Debbi og Kim/Laban blev begge indstillet til kåring.
Med henvisning til kåringsmandsdokumentet, som siger "hvis det skønnes, at det var et uheld, at hunden ikke bestod", og at det samtidigt er i en enkelt øvelse uheldet skete, er det praksis i klubben at lade hunden prøve igen hurtigt. Derfor besluttede dommerkollegiet, at:
Jimmi/Aron, Dennis/Gangster og Jens/Ula kan få en fornyet chance lørdag den 24. kl. 0900 med start fra klubben. Tilskuere er velkomne.
Endelig aftale om kåring er ikke truffet endnu, men der satses på første week-end i december. Nærmere herom, når kåringsmanden melder ud.

Tillykke med resultaterne. Der var præmier til de 3 først og solen skinnede det meste af tiden. Det blev en god dag.
Der er kåringshold igen primo 2019. Nærmere herom på hjemmesiden senere.