Øvelse 5 – konkurrenceprogram

image_print

ØVELSE 5: AFDÆKNING Point: 10 - Appel: 10/10
Kommando: ”Dæk”
Udførelse: Føreren står med sin hund på plads ved et angivet mærke. På
tegn fra dommeren dækkes hunden af med kommandoen “dæk”. Det er ikke
tilladt at se ned på hunden. På nyt tegn fra dommeren går/løber føreren til
anvist skjul. På tegn fra dommeren kaldes eller fløjtes hunden ind. Føreren
må ikke være synlig for hunden, medens han er i skjul.
Bedømmelse: Ser føreren ned på sin hund ved afdækningen fratrækkes 1
point. Går føreren før tegn fra dommeren fratrækkes 0,2 point. Tidtagningen
påbegyndes, når føreren er i skjul, og der kan først opnås point fra dette tidspunkt. Giver føreren ekstra kommando eller vender han sig mod hunden efter
at have forladt den, afbrydes øvelsen. Øvelsen afbrydes, hvis hunden forlader
dækstillingen eller afdækningsstedet. Afbrydes øvelsen, efter tidtagningen er
begyndt, gives der point for den udførte del. Kryber hunden 1 længde (minus
halen), afbrydes øvelsen.
For hvert kryb inden for tilladte - 1 længde - fratrækkes 1 point. Kan hunden
ikke kaldes ind efter afdækning, kan højst halvdelen af pointene fratrækkes.