Tilrettelægger

Konkurrence huskeliste

Arealer: Spormarker, Skov, Lydighedsplads.
 • Kontakt arealmanden i god tid før konkurrencens afvikling, fortæl hvad du skal bruge og hvor mange hunde der deltager.
 • Lad være med at lave "drilleøvelser" - altså øvelser der ikke er relevante, eks. mad på spor/felt, ikke apportbare ting til apportøvelsen, mm.

Kantine: Morgenkaffe, brød, smør, ost, syltetøj, pølser, pølsebrød etc.
 • Husk bemanding af kantinen hele dagen.
 • Kantinen skal være bemandet ca. 1 time før de første personer ankommer.
 • Ved officielle konkurrencer skal der smørers madpakker til dommere, figuranter, og hjælpere (oprykninger, udtagelser og 3x3).
 • Se efter om der er øl / vand og kaffe, ellers henvend dig til kantinebestyreren.

Kantine bil:
 • Der skal køres øl/vand, kaffe og evt. madpakker ud i løbet af hele konkurrencen.
 • Sørg for at det er et lokalt medlem der sørger for dette.

Dagen før:
 • Sæt spor og felt pinde op sammen med den lokale dommer eller figurant. Dette er tilrettelæggerens ansvar !
 • Vis den lokale dommer skoven og hvor genstandene skal placeres, det er dig som tilrettelægger der bestemmer dette.Dette er tilrettelæggerens ansvar !
 • Ligeledes aftaler i hvor standpladsskiltene skal stå.
 • Sørg for at klubhuset er rengjort og indbydende til at modtage gæster Dette er tilrettelæggerens ansvar !

Listefører:
 • En god listefører er alfa omega. sørg for at en hovedliste sættes i mappen på kontoret.
 • Ved officielle konkurrencer skal der anvendes godkendt listeføre.
 • Det er listeførerens ansvar at Kennelnavn & kåringsnummer står på hovedlisten
 • Det er listeførerens ansvar at der på hovedliste i U.kl. tydeligt fremgår om der er halsgivning i øv. 9 samt om der er opnået 1/2 eller hele oprykninger.

Foto:
 • Allier dig med en der kan tage fotos fra dagen, således vi har til bladet og hjemmesiden.

Pokaler: 
 • Ved lokal konkurrencer bestilles pokaler hos formanden.
 • Ved officielle konkurrencer bruges ikke pokaler.
 • Der er én pokal pr. 3. startende ( dvs ved start nr. 1, 4, 7, 10, etc. )

Tidsplan:
 • Lav en tidsplan der holder.
 • Husk at tage højde for transporttider, etc.

Hundeførere: Husk
 • Rigtigt og fuldt navn på fører
 • Hvilken klub de kommer fra
 • Kennel navn på hund
 • Kåringsnummer
 • Race
 • Køn
 • Plads til startnummer

Dommermapper:
 • Lav altid dommermapper med dommersedler i rigtig rækkefølge og mængde.
 • Sæt gerne seddel på med dommernavne og fig. navne.
 • Husk at vedlægge en skitse af den pågældende øvelse til dommerne.

Kørevejledning / skiltning: Husk
 • En god og præcis kørselsvejlednig til hver standplads.
 • God skiltning er vigtig.
 • Tænk igennem hvor de forskellige standspladsskilte skal stå.
 • Giv dommer/figuranter standpladsskilt med om morgenen.
 • Sæt selv øvrig skiltning op, evt. dagen før eller tidligt morgen

Velkomst Dommere/figuranter/hjælpere:
 • Ønsk alle velkommen når morgenmaden indtages.
 • Sørg for at skynd på dommere således de kan komme ud til de respektive standpladser i god tid.
 • Er der overdommer, ønskes vedkommende velkommen, og måske vil han/hun sige et par ord.
 • Sørg ligeledes for at dommerne får morgenmad/kaffe med til de figuranter, der allerede er på standpladsen.

Velkomst hundeførere:
 • Start velkomsten til tiden! Vent ikke på dem der kommer for sent.
 • Start lodtrækningen med de udefra kommende hundeførere.
 • Husk at hundeførerne som regel er nervøse! Så klare udmeldinger!
 • Er der overdommer, ønskes vedkommende velkommen, og måske vil han/hun sige et par ord.
 • Husk at modtage startpenge.
 • Resultathæftet skal afleveres fra morgenstunden.

Under konkurrencen:
 • Sørg for at komme på alle standpladser mindst 2 gange hvis dette er muligt
 • Husk at samle dommersedler ind til listeføreren.
 • Er der overdommer, kører i sammen, vis det er muligt.

Efter konkurrencen:
 • Sørg for, evt. sammen med listefører og evt. overdommer at gennemgå dommersedler og hovedlister, således at fejl opdages i tide.
 • Husk altid at sætte en kopi af hovedlisten i mappen på kontoret.
 • Husk at indskrive resultaterne i resultathæftet.
 • Husk at takke alle involverede så som dommere, figuranter, hundeførere, listefører, kantine, overdommer, mm.
 • Husk 3 gange hurra for foreningen / området / Skovbo, og vov, vov, vov.