Motivationstræning

Det vil sige at hunden "lokkes" til at udføre det vi ønsker, både ved hjælp af godbidder, bold, og ved at vise hunden at vi bliver glade når den gør det vi beder den om.

Derfor

Undlad altid at fodre hunden før træning. For det første fordi en mæt hund ikke er så let at "motivere", og for det andet fordi stor aktivitet lige efter et måltid kan medføre en mave-vending.

Grundlaget for al hunde træning er tålmodighed, konsekvens og glæde.

Hunden forstår ikke menneske sprog, men den er meget følsom overfor vort tonefald. Hunden kan dog, efter mange gentagelser genkende enkelte ord, og disse ord bliver vore kommandoer. Det er vigtigt at kommandoerne er ens hver gang, og så forskellige fra hinanden, at hunden ikke misforstår, hvad vi mener. Derfor anbefaler vi, at de kendte og gennemprøvede kommandoer anvendes.

Som nævnt er hunden følsom overfor vort tonefald. Derfor må man ofte "spille komedie" overfor hunden, specielt under indlæring, ved at overdrive når man "taler" med hunden. Gør hunden som man ønsker gøres stemmen mere lys og glad end under normale om-stændigheder, og er man ikke tilfreds med det den gør, gøres stemmen mørkere. Det er dog en af de ting der er sværest at få os mennesker til at gøre, for man vil jo ikke være til grin, men husk, at alle på holdet er i samme situation.

Med hensyn til det at være konsekvent, så anvend kun en kommando når I er indstillet på at følge kommandoen op. Hunden må aldrig få indtrykket af at det den her blev bedt om, det mener dens menneske nok ikke. Er en kommando givet må man blive ved indtil hunden gør, hvad den blev bedt om.

Ligesom hunden er følsom overfor vort tonefald, er den også meget følsom overfor vor sindsstemning. Er man kommet ud af sengen på det gale ben, er det umuligt at skjule det for hunden. Derfor er det en dårlig ide at forsøge at indlære hunden noget i en sådan situation.