Øvelse 1 - konkurrenceprogram

ØVELSE 1: FRI VED FOD Point: 10 - Appel: 10/10
Kommando: Ikke tilladt.
Udførelse: Føreren står på et af dommerne anvist sted med sin hund på
plads. Efter førerens klarmelding dirigerer dommerne øvelsen. Føreren skal
med sin hund på plads følge dommernes anvisninger gennem øvelsens momenter. Hunden skal energisk og villigt følge sin fører og skal være på plads
såvel under gang, løb, vendinger og opstandsninger. Hunden må gerne gå
på plads bag om føreren, når denne har bevæget sig baglæns. Det er tilladt
at hunden under øvelsen går så langt fremme, at dens højre forben flugter
førerens venstre/højre ben. Den må ikke gå længere tilbage, end dens snude
er på højde med førerens venstre/højre ben. Gang og løb skal være naturligt
kvik og hurtig.
Bedømmelse: Fraviger hunden under øvelsen den ovenfor beskrevne position under gang, løb, vendinger og opstandsninger, sætter den sig ikke ved
opstandsninger, sætter den sig tøvende eller skævt medfører det fradrag.