Øvelse 2 - konkurrenceprogram

ØVELSE 2: APPORTERING Point: 10 - Appel: 10/10
Kommandoer: ”Apport” - ”Slip” - ”På Plads”.
Bemærk: Føreren kan vælge 1: at lade hunden aflevere apporten siddende
tæt, lige foran føreren eller 2: siddende ved førerens venstre side.
Udførelse 1: Føreren står på et af dommerne anvist sted med sin hund på
plads. Føreren modtager apporten fra dommerne og melder efter rimelig tid
klar. På tegn fra dommerne kastes apporten mindst 10 m frem. Hunden skal
sidde på plads, mens apporten kastes. Efter tegn fra dommerne kommanderer føreren ”apport”. Hunden skal uden tøven bringe apporten direkte til
føreren og sætte sig lige, tæt foran føreren. Efter tegn fra dommerne tager
føreren med kommandoen ”slip” apporten fra hunden. Med kommandoen ”på
plads” får føreren hunden på plads og dommerne afslutter øvelsen.
Udførelse 2: Føreren står på et af dommerne anvist sted med sin hund på
plads. Føreren modtager apporten fra dommerne og melder efter rimelig tid
klar. På tegn fra dommerne kastes apporten mindst 10 m frem. Hunden skal
sidde på plads, medens apporten kastes.
Efter tegn fra dommerne kommanderer føreren ”apport”. Hunden skal uden
tøven bringe apporten direkte til føreren og gå ”på plads”. Efter tegn fra dommerne tager føreren med kommandoen ”slip” apporten fra hunden, og dommerne afslutter øvelsen.
Det er ikke tilladt føreren at vise hunden apporten, eller at give den apporten
i munden før øvelsen.
Tegn fra dommerne gives efter ca. 5 sek. Føreren skal inden øvelsen oplyse
afleveringsform. Det er underordnet, om hunden går på plads bagom føreren
eller går direkte ind.
Dommeren bestemmer førerens placering under øvelsen, og det bør iagttages, at apporten ikke kastes i en retning, hvor der umiddelbart findes noget,
der kan aflede hundens opmærksomhed.
Finder hunden ikke straks apporten, må dette ikke betragtes som fejl, hvis
øvelsen i øvrigt gennemføres inden for en rimelig tid og uden nogen form for
animering.
Apportgenstanden bestemmes ved udarbejdelse af konkurrenceopgaverne.
Genstandens art eller udformning må ikke give anledning til en tilfældig
afvikling af konkurrencen.

I unghundeklassen skal apportbuk anvendes.
Bedømmelse: Øvelsen starter, når føreren har fået apporten i hånden og
melder klar. Udføres øvelsen ikke som oplyst fratrækkes 1 point.
Knaldapporterer hunden fratrækkes 1 point. Der fratrækkes 1 point hver gang
hunden taber apporten. For at opnå point i øvelsen kræves det, at hunden
samler apporten op og påbegynder apporteringen.
Hvis øvelsen ikke afsluttes korrekt, afbrydes den efter en rimelig tid. Førerens
evt. undladelser straffes ved fradrag i point. Leg eller andet som er øvelsen
uvedkommende, straffes ved fradrag efter grad. Tyggeri bedømmes efter grad
fra 0,3 til 2 point.
Forlader føreren sin udgangsstilling afbrydes øvelsen og der gives point for
den udførte del. Udgangsstillingen er forladt, når føreren har flyttet begge ben.
Ved tab i forbindelse med aflevering fratrækkes 2,5 point, hvis føreren selv
afslutter og 2,8 point hvis føreren ikke foretager sig noget.