Øvelse 3 - konkurrenceprogram

ØVELSE 3: HALSGIVNING Point: 10 - Appel: 10/10
Kommando: ”Giv hals” el. ”Halse”
Udførelse: Føreren står på et af dommerne anvist sted med sin hund på
plads, og melder sig efter rimelig tid klar. Efter klartegn fra dommerne giver
føreren kommandoen ”giv hals” el. ”halse”. Hunden skal umiddelbart efter
kommandoen afgive 10 glam. Dommerne afslutter øvelsen. Det er ikke tilladt
at se ned på hunden. Hunden skal sidde på plads, og føreren stå i naturlig stilling.
Ved bedømmelsen af øvelsen tages der hensyn til hundenes forskellige temperament. De 10 glam kan således afgives på meget forskellig måde, men
skal dog være afsluttet inden for en rimelig tid.
Bedømmelse: Piveri kan ikke give point. Påbegyndes halsgivningen ikke
straks efter kommandoen medfører det fradrag. Ophold i halsgivningen medfører fradrag. Ser føreren ned på sin hund fratrækkes 1 point. Rejser hunden
sig før halsgivning fratrækkes 1 point. Rejser hunden sig under halsgivning
fratrækkes 0,5 point. Flytter hunden sig under halsgivningen så den sidder
skævt, foretages fradrag i forhold til graden. Giver hunden hals siddende
foran føreren fratrækkes 1 point. Giver hunden hals stående foran føreren
fratrækkes 1,5 point.