Øvelse 4 - konkurrenceprogram

ØVELSE 4: SPRING Point: 10 – Appel 10/10
Kommando: ”Fremad spring” el. ”Fremad hop”.
Udførelse: Føreren står foran springbrættet med sin hund på plads og melder
klar til dommerne. Efter tegn fra dommerne giver føreren kommandoen ”fremad spring” el. ”fremad hop”. Hunden skal springe over springbrættet. Føreren
skal straks løbe uden om springbrættet og tage opstilling bag springbrættet.
Hunden skal uden kommando gå på plads. Dommerne afslutter øvelsen.
Bedømmelse: Overstiger afstanden til springbrættet før og efter springet 5
meter medfører det fradrag. Øvelsen afbrydes, hvis føreren berører hunden
eller springbrættet under opspringet.
Springer hunden før tegn fra dommerne eller kommando fra føreren, betragtes det som udført øvelse, og bedømmes herefter. Der er kun et forsøg
på opspring med berøring af springbrættet. Springer hunden før kommando
fratrækkes 1 point. Springer hunden før tegn fra dommerne fratrækkes
1,5 point.
Springhøjde i alle klasser 1,5 meter.