Øvelse 6 - konkurrenceprogram

ØVELSE 6: FRI VED CYKEL Point: 10 - Appel: 10/10
Kommando: Ikke tilladt.
Udførelse: Føreren står på cyklens venstre side med sin hund på plads og
melder klar til dommerne. På tegn fra dommeren, skal føreren stå på cyklen,
gennemkøre en bestemt anvist strækning, foretage omkringvending til venstre og køre samme strækning tilbage. Kommet tilbage skal føreren stå af
cyklen og afslutte øvelsen med hunden ”på plads”.
Hunden skal ved start og afslutning gå bagom cyklen og under kørslen løbe
på højre side af cyklen.
Start og afslutning skal foregå på cyklens venstre side. Det er tilladt under
kørslen, at hunden løber så langt fremme, at snudespidsen flugter med fornav, eller så langt tilbage, at snudespidsen flugter med krank.
Venstrehåndede førere må føre hunden på deres højre side, men hunden skal
ved start og afslutning sidde på plads på cyklens venstre side.
Kørslen skal foregå på vej eller andet egnet sted.
Strækningen skal være ca. 50 meter.
Den anvendte cykel skal være i en brugbar stand, og skal kunne benyttes af
både kvindelige og mandlige førere.
Der må ikke ske fradrag for førerens eventuelle færdselsmæssige forseelser