Øvelse 7 - konkurrenceprogram

ØVELSE 7 - GERNINGSSTED
FÆLLESBESTEMMELSER:
Kommando: Kan anvendes frit.
Udførelse: Føreren skal med sin hund afsøge et anvist gerningssted for at
sikre de anbragte genstande. Føreren kan frit benytte kommandoer og animeringer. Hunden skal energisk og villigt følge førerens anvisninger. Hunden
må apportere eller påvise fundne genstande. Føreren må kun betræde gerningsstedet for at sikre genstande påvist af hunden.
Har hunden fundet alle genstandene inden tidsfristen udløber, afbrydes
øvelsen. Linesøg er ikke tilladt.
Ved udarbejdelse af konkurrencerne skal sværhedsgraden af terrænet afpasses i forhold til klasserne.
Gerningsstedet skal være tydeligt afmærket.
Gerningsstedet kan være overtrampet.
Med hensyn til nedgravning af genstande, henvises til figurantuddannelsens kursusmateriale. Nedgravede genstande skal være af en størrelse og et
materiale, så det ikke beror på en tilfældighed, om hunden kan tilvejebringe
genstanden. Dommere og evt. tilskuere må ikke tage opstilling i vindsiden. I
kriminal- og vinderklassen kan øvelserne 7, 8, 9 og 10 kombineres. Ved kombination skal øvelserne kunne vurderes særskilt.
Bedømmelse: Søger hunden ikke konstant, eller løber den unødvendigt
meget udenfor gerningsstedet, foretages fradrag i de for arbejdet afsatte point
i forhold til den tid, den udviser manglende, forståelse, effektivitet og energi.
Der gives kun point for genstande, der afleveres til dommerne ved øvelsens
afslutning.
For beskadigelse af genstande fratrækkes 0,5 point.
Betræder føreren gerningsstedet uden at sikre en genstand fratrækkes
0,5 point.