Øvelse 8 - konkurrenceprogram U klasse

ØVELSE 8: SPOR UNGHUNDEKLASSEN
Tid: 15 min. Point: 25 - Appel: 10/10
Længde: Ca. 300 m. 2 Genstande á 5 point.
Alder: Indtil 1 time. Sporsøget 15 point.
Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 20 meter, og på sporet
er placeret 2 genstande.
Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end
5 x 5 cm. Det samlede overflademål må ikke være mindre end 50 cm².
Sporet, der skal gå ligeud, uden skarpe knæk, skal udlægges på ensartet terræn – så vidt muligt græsmark.