Øvelse 9 - konkurrenceprogram V klasse

ØVELSE 9: RUNDERING/EFTERSØGNING VINDERKLASSEN
Tid: 45 min. Point: 50 Appel: 10/10
Pointfordeling skal ske ved udarbejdelse af opgaven. Der skal tages hensyn til
bevogtning, halsgivning, tilvejebringelse, samt arbejdets udførelse. Til arbejdet afsættes ca. 12 point.
Øvelsen skal tilsigte en praktisk eftersøgningsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag. Når føreren har fået anvist eftersøgningsområdet, skal han over for dommerne gøre rede for sine dispositioner. Hvis
han ændrer på sine dispositioner undervejs, skal han underrette dommerne
herom.
Ved eftersøgningsopgave bør området være ca. 45.000 kvadratmeter.
Øvelsen kan tilrettelægges som en egentlig rundering, og i så fald gælder
reglerne for rundering. Området skal da have en bredde af ca. 75 m og en
dybde af ca. 600 m.
Opgaven kan indeholde rundering, spor, vandapportering, ransagning, genstande samt anholdelse af bevæbnede/ubevæbnede figuranter, der kan være
skjult i bygninger, opholde sig i frit terræn eller være på flugt. Figuranter, der
indgår i øvelsen, kan være iført diskret beskyttelse.
Hvor hunden finder genstande eller figuranter, der ikke yder modstand og ikke
flygter eller forsøger derpå, skal den tilkendegive fundet ved sikker standhals
og foretage bevogtning af det fundne. I de tilfælde, hvor figuranter flygter og/
eller angriber hunden, skal den effektivt standse og fastholde disse ved at
bide sig fast i armen.
Når sidste hovedgenstand er fundet, og eftersøgningen fortsættes, kan
øvelsen afbrydes.