Øvelse 10 - konkurrenceprogram

ØVELSE 10: ANHOLDELSESOPGAVE
Kommando: Kan frit anvendes.
Udførelse: Føreren skal med sin hund inden for 4 minutter anholde en
figurant iført synligt beskyttelsesærme, som iagttages i et udpeget terræn.
Figuranten kan være bevæbnet, og der kan afgives skud. Føreren skal straks
anråbe figuranten, men da denne søger at unddrage sig anholdelse ved flugt
sendes hunden straks efter anråbet efter figuranten, som fortsætter flugten
i skov, buskads eller tilsvarende terræn. Flugten skal ske i moderat tempo.
Hunden skal ved bid i den beskyttede arm standse figuranten. Hvis dette ikke
sker, skal figuranten fortsætte flugten. Såfremt figuranten er passiv, må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning. Såfremt figuranten ikke føler
sig bevogtet, fortsætter figuranten flugten.
Når hunden bider figuranten i den beskyttede arm, skal figuranten råbe AV,
så føreren har mulighed for at lokalisere, hvor hunden og figuranten befinder
sig.
Når figuranten er anholdt, skal figuranten afvæbnes, hvis denne bærer
våben, herefter slip, hvis hunden fastholder sit bid, og visitation i nævnte
rækkefølge.
Fastholder hunden sit bid, skal den slippe på førerens kommando.
Figuranten indtransporteres derefter i almindelig gang med hunden i line til
dommerne, der nu opholder sig på det sted, hvor figuranten opholdt sig ved
anråb.
Øvelsen skal tilrettelægges som en praktisk opgave.
Hunden skal i starten være i line (undtagen ved stop fra bil). Det kræves ikke,
at linen skal være slap, men hunden skal være tilkoblet på normal måde som
almindelig lineføring.
Venstrehåndede førere må føre hunden på deres højre side.
Det er vigtigt, at figuranten forholder sig rigtigt og ens over for alle.
Bedømmelse: Ved anvendelse af redskab eller godbid og ved forsætlig
berøring af figurant eller hund for at få hunden til at slippe, kan der ikke opnås
point i øvelsen. Ekstra kommandoer eller animeringer i slipfasen medfører
ikke fradrag. Ved efterbid i visitationsfasen og derefter foretages fradrag.
Hvis der forløber mere end 4 min. fra det tidspunkt hundeføreren har anråbt
figuranten, til denne er bragt tilbage til dommerne, er opgaven ikke gennemført, og der kan ikke gives point i øvelsen.
Hvis hunden ikke har standset figuranten ved bid i den beskyttede arm, kan
der ikke gives point i øvelsen.
Ved manglende visitation fradrages 1 point. Hvis ikke andet er anført i
øvelsesoplægget, koster en visitationsgenstrand 1 point.