Øvelse 10 - konkurrenceprogram K/V klasse

ØVELSE 10: ANHOLDELSESOPGAVE
KRIMINAL- OG VINDERKLASSE
Tid: 4 min. Point: 10 - Appel 10/10
Figuranten iagttages i en afstand af ca. 100 meter fra hundeføreren, der er til
fods eller i bil.
Figuranten skal fortsætte flugten i skjul, når føreren har anråbt figuranten.
Figuranten må ved afledning, f.eks. ved at kaste forskellige genstande, ved råb
og skrigen - dog ikke kommandoer - forsøge at hindre hunden i at angribe.
Kombination af øvelserne 7, 8, 9 og 10 kan finde sted. Ved kombination, skal
øvelserne kunne vurderes særskilt.