Kårings program fællesbestemmelser

Kåringen er en brugshundeprøve, der sigter frem mod deltagelse i foreningens konkurrenceprogram. Kåringen skal både udførelsesmæssigt og
bedømmelsesmæssigt sigte frem mod dette indenfor rammerne af godkendelsesprogrammet for politiets patruljehunde. Udførelse af øvelserne skal i
øvrigt, med de undtagelser, som nævnes i kåringsprogrammet, være som i
konkurrenceprogrammet.
Bedømmelsen af øvelserne skal ligeledes, med de undtagelser der er nævnt
i kåringsprogrammet, være som i konkurrenceprogrammet.
Ved fradrag og bedømmelse af helhedsindtrykket, skal der tages hensyn
til, at der i kåringsprogrammet er færre point til rådighed end i konkurrenceprogrammet.
Mellem øvelserne må hunden roses og belønnes kortvarigt.
Der må kun benyttes de i programmet anførte kommandoer.
Ønsker føreren af tjenstlige årsager at anvende en anden kommando end den
tilladte, meddeles dette forud til dommerne.
Samme kommando skal benyttes gennem hele øvelsen.
For yderligere information henvises til ”Dokument for Kåringsmænd”, der kan
findes på foreningens hjemmeside.