Øvelse 4 kårings program

Point: 6 – Appel: 10/10
Kommando: ”Fremad Spring” el. ”Fremad Hop”.
Hunden skal på kommando foretage spring over 1,5 m højt plankeværk med
monteret nedløbsrampe og uden kommando derefter sætte sig på plads ved
førerens venstre side.
Der kan gives 2. forsøg mod fradrag af 2 point.