Øvelse 5 kårings program

Point: 6 – Appel: 10/10
Kommando: ”Giv Hals” el. ”Halse”
Hunden skal på kommando afgive 8-10 glam. Under øvelsen må der ikke
foran hunden være personer inden for 100 m.