Øvelse 7 kårings program

Point: 15 – Appel 20/10
Kommando: Kan frit anvendes.
Hunden skal opsøge sporet på blødt underlag mellem 2 tydelige markeringer
med en indbyrdes afstand af 20 m og herefter følge sporet. Hunden skal opsøge sporet på baglinien. Det er tilladt at gå frisøg. På sporet skal hunden
påvise eller apportere en tabt genstand. Føreren spørges før start om hunden
apporterer eller påviser. Det er en fejl, hvis hunden gør det modsatte. Ved
påvisning skal denne være sikker. Hunden skal stoppe op, dække af, sidde
eller stå, indtil føreren overtager. Hvis hunden går over genstanden anses
denne for tabt. Sporet skal være uden skarpe knæk, men bør ikke være et
ligeud spor. Sporet kan forløbe naturligt gennem terræn og indeholde buer
undervejs.
For at bestå kræves at sporet er gået og genstanden fundet af hunden.
Genstandens størrelse – ca. 10 x 15 cm.
Sporlængde – ca. 300 m.
Alder – ca. ½ time.